ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 5. Розчинність речовин

32. Розчинність речовини - це здатність утворювати розчин з іншою речовиною. Розчинність залежить від:

  • будови речовини, що розчиняється, і будови розчинника;
  • температури;
  • тиску (для газів).

33. Над кристалами речовини - її насичений розчин. Розчинити кристалічний осад можна такими способами:

  • підігріти суміш (розчинність кристалічної речовини збільшиться);
  • додати розчинника - води (розчин стане ненасиченим).

34. Охолодити. Розчинність натрій хлориду зменшиться і у насиченому розчині з’являться кристали солі.

35. Розчинні речовини:

  • калій нітрат (йонної будови, в розчині утворює йони К+ та NO3-);
  • гідроген бромід (полярні молекули, в розчині утворює йони Н+ та Вr-)

Нерозчинні у воді: сірка, графіт, гелій (неполярні речовини).

36. 130 г калій карбонату у 100 г води.

37. Концентрований, ненасичений (за цієї температури насиченим є розчин, що містить 23 г арґентум(І) нітрату).

38. Оскільки густина води становить 1 г/л, то об’єм води у розчині становить 100 мл (або 0,1 л).

Складаємо пропорцію:

0,1 л - 2,8 мг

1 л - х мг

Обчислюємо об’єм цієї кількості азоту:

V(N2) = n(N2) • Vm = 0,001 моль • 22,4 л = 0,0224 л (або 22,4 мл)

Відповідь: 22,4 мл азоту.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).