ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 4. Кристалогідрати

22. Кристалогідрати - кристалічні речовини, що містять у своєму складі молекули води.

23. ВеСl2 • 4Н2О.

24.

М(СuСl2)

2М(Н2O)

М(СuСl2 • 2Н2О)

ω(СuСl2)

ω(Η2Ο)

135 г/моль

36 г/моль

171 г/моль

78,9 %

21,1 %

25. Визначаємо молярні маси безводного барій гідроксиду та кристалогідрату барій гідроксид октагідрату:

М(Ва(ОН)2) = 171 г/моль

М(Ва(ОН)2 • 8Н2О) = 315 г/моль

Обчислюємо масову частку безводного барій гідроксиду в кристалогідраті:

26. Визначаємо масову частку кальцинованої соди у кристалогідраті:

27. Визначаємо масову частку літій сульфату у кристалогідраті:

28. Формула мідного купоросу становить: CuSO4 • 5H2O. Визначаємо масову частку купрум(ІІ) сульфату у мідному купоросі:

29. Визначаємо масову частку магній броміду у кристалогідраті:

30. Розраховуємо масову частку купрум(ІІ) нітрату у кристалогідраті:

Припустимо, що потрібна маса кристалогідрату становить х г. Тоді маса безводної солі в ньому дорівнює: m(Cu(NO3)2) = х • 0,777. А загальна маса утвореного розчину з масовою часткою солі 20 % становитиме: m(р-ну) = х + 1000 г.

Складаємо рівняння:

31. Визначаємо масову частку ферум(ІІІ) сульфату у кристалогідраті:

Така кількість Fe2(SO4)3 міститься відповідно у 0,025 моль кристалогідрату Fe2(SO4)3 • 9H2O.

Обчислюємо масу цієї кількості кристалогідрату:

m(Fe2(SO4)3 • 9H2O) = n(Fe2(SO4)3 • 9H2O) • M(Fe2(SO4)3 • 9H2O) = 0,025 моль • 562 г/моль = 14,05 г

Відповідь: необхідно 14,05 кристалогідрату.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).