ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

Розділ 4. Узагальнення знань з хімії

§ 35. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій

248. Не зараховують до органічних такі сполуки Карбону: карбон(ІІ) оксид СО, карбон(ІV) оксид СО2, карбонату кислоту Н2СО3 та її солі (карбонати та гідрокарбонати) та деякі інші сполуки Карбону.

249. 1 → а; 2 → г; 3 → б; 4 → в; 5 → ґ.

250. а) оксиди (кислотні і лужні); б) солі.

251. Основи, амфотерні оксиди.

252. Na[Al(OH)4], Ζn3(ΡΟ4)2 • 4Н2О

253. Більше солей - через те, що вони утворені різними комбінаціями атомів металів та кислотних залишків, а також часто містять більше двох елементів. Кількість оксидів обмежена комбінаціями різних елементів лише з киснем. Оксиди поєднують у своєму складі тільки два елементи.

254. 1 → б; 2 → в; 3 → б; 4 → а; 5 → б; 6 → а.

255. a) H2S - молекулярна будова, ковалентний полярний зв’язок;

Na2S - йонна будова, йонний зв’язок;

б) КОН - йонна будова, йонний зв’язок;

КІ - молекулярна будова, ковалентний полярний зв’язок;

в) СН3СООН - молекулярна будова, ковалентні полярні зв’язки;

(СН3СОО)2Са - молекулярна будова, ковалентні полярні зв’язки та один йонний зв’язок;

г) СН2=СН2 - молекулярна будова, ковалентний подвійний зв’язок;

СH≡СН - молекулярна будова, ковалентний потрійний зв’язок.

256. а) йонний; б) ковалентний полярний; в) йонний; г) ковалентний полярний, водневий.

257. a) CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Це реакція обміну з наступним розкладанням одного з продуктів. Під час реакції нітратна кислота витісняє карбонатну (як більш слабку) з її солі з кальцієм.

Карбонатна кислота, що утворюється, є нестійкою, і одразу ж розкладається на воду та вуглекислий газ.

б) Pb + 2КОH + 2Н2О → К2[Рb(ОН)4] + H2

Реакція сполучення за заміщення.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).