ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 31. Вуглеводи. Глюкоза і сахароза

Лабораторний дослід № 13 (с. 175)

Тема: Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, скляна паличка, спиртівка, сірники, тримач для пробірок, розчин купрум(ІІ) сульфату CuSO4, розчин натрій гідроксиду NaOH, розчин глюкози C6H12O6.

Звіт з роботи:

При змішуванні розчинів натрій гідроксиду та купрум(ІІ) сульфату в пробірці утворюється осад у вигляді кристалів блакитного кольору - купрум(II) гідроксид.

Рівняння реакції:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

Cu2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- → 2Na+ + SO42- + Сu(ОН)2

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2

При додаванні до осаду купрум(II) гідроксиду розчину глюкози осад розчиняється, а вміст пробірки забарвлюється у яскраво-синій колір (утворюється купрум(II) цукрат).

Рівняння реакції:

Глюкоза розчиняє купрум(ІІ) гідроксид і поводить себе як багатоатомний спирт, оскільки містить в кожній молекулі одну альдегідну та п’ять гідроксильних груп.

За нагрівання колір розчину змінюється - спочатку утворюється жовтий осад купрум(І) гідроксиду СuОН, який згодом перетворюється на великі кристали купрум(І) оксиду Сu2О червоного кольору. Глюкоза при цьому окислюється до глюконової кислоти.

Рівняння реакції:

2CuOH → Cu2O↓ + Н2О

Висновок:

1. Глюкоза виявляє властивості багатоатомних спиртів, оскільки містить у кожній молекулі 5 гідроксильних груп.

2. Реакцію глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом з утворенням яскраво-синього забарвлення можна застосовувати як якісну для визначення глюкози в сумішах, продуктах харчування або природних об’єктах.

226. Вуглеводи - сполуки з загальною формулою Сn2O)m. Їхня назва походить від слів «вуглець» і «вода».

227. Молекулу оцтової кислоти СН3СООН можна записати у вигляді С22О)2, але вона не належить до вуглеводів. Вуглеводи не є кислотами і не містять карбоксильних груп. Натомість вони можуть містити у своїх молекулах гідроксильні та альдегідну групи.

228. За якісною реакцією з купрум(ІІ) гідроксидом: синє забарвлення розчину утворюється в обох випадках, але за нагрівання жовтий та червоний осади випадають лише у пробірці, що містила глюкозу. Забарвлення розчину в пробірці, що містила сахарозу, за нагрівання залишається синім.

231. Визначаємо масу води, яка має міститися в розчині, беручи до уваги, що її вміст складатиме 100% - 25% = 75 %:

50 г - 25 %

х г - 75 %

232. З’ясовуємо масу сахарози у першому розчині:

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).