ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 20. Гомологи метану

152. Гомологічний ряд - ряд органічних сполук, молекули яких подібні за будовою і різняться за складом на одну або кілька груп атомів -СН2-. Гомологи - сполуки одного класу, що мають подібну будову, але відрізняються за складом на гомологічну різницю: одну або кілька груп -СН2-.

153. Відповідають загальній формулі СН2n+2: С5Н127Н16.

154. а, в, г, б, ґ.

155.

156. a) зменшується.

157. Mr(C5H12) = 72 г/моль

158. Масова частка Карбону більша в бутані, оскільки в ньому співвідношення атомів Карбону та Гідрогену складає 2 : 5 (або 16 : 40), а у пропані 3 : 8 (або 15 : 40).

160.

CnH2n+2

М, г/моль

DH2

ω(C), %

С3Н8

44

22

81,7

C2H6

30

15

80

С5Н12

72

36

83,2

C7H14

100

50

83,9

161. Молекула бутану містить 10 атомів Гідрогену: С4Н10. Гомолог, якій містить удвічі більше атомів Гідрогену має формулу: С9Н20. Це - нонан.

162. Пропан. Розрахунки: М(СО2) = 44 г/моль, М(С3Н8) = 44 г/моль.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).