ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 15. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

122. Рівняння реакції: 2Са + O2 → 2СО2

а) Кожен атом Кальцію втрачає по 2 електрони. Отже, один 1 моль Кальцію втратить:

N(e-) = 2 • n(Са) • NA= 2 • 1 • 6,02 • 1023 ≈ 1,2 • 1024

б) Визначаємо кількість речовини Кальцію в 1 г:

123. Рівняння реакцій:

Zn + 2НСl → ZnCl2 + Η2

CuO + H2 → Сu + Н2О

Визначаємо кількість речовини купрум(ІІ) оксиду, що міститься у 2 г:

За рівняннями реакцій n(CuO) = n(Н2) = n(Zn) = 0,025 моль. Розраховуємо масу цинку, що відповідає цій кількості речовини:

m(Ζn) = n(Ζn) • M(Ζn) = 0,025 моль • 65 г/моль = 1,625 г

Відповідь: потрібно 1,625 г цинку.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).