ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 14. Окисно-відновні реакції

105. Окисно-відновні реакції - реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів.

106. Окиснення - процес втрачання електронів частинкою речовини. Відновлення - процес приєднання електронів частинкою речовини. Окисник - частинка (речовина), яка приєднує електрони. Відновник - частинка (речовина), яка втрачає електрони.

107. Тому що в процесі реакції утворюються метали у вигляді простої речовини.

108. а) в цій реакції Літій та Гідроген змінюють свої ступені окиснення:

109.

111. 1 → в; 2 → г (тільки відновник); 3 → ґ (тільки окисник); 4 → а.

112. а) йон Са2+, атом F - тому що можуть тільки приймати електрони;

б) йон S2-, атом К, атом Fe - тому що можуть тільки віддавати електрони;

в) атом С, йон Fe2+ - тому що можуть як віддавати, так і приймати електрони.

113. б, г, а, в.

114. а) + 2е- (відновлення);

б) - 2е- (окиснення);

в) - 1е- (окиснення);

г) + 1е- (відновлення).

115. а) + 2е-; б) + 8е-; в) - 2е-.

116. Рівняння реакції:

2Li + 2Н2О → 2LiOH + Н2

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).