ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

Практична робота № 2 (с. 68)

Тема: Розв’язування експериментальних задач

Обладнання і реактиви:

1-й варіант - штатив з пробірками, промивалка з водою, скляні палички, розбавлена сульфатна кислота H2SO4, розчин натрій гідроксиду NaOH, порошок калій нітрату KNO3, порошок натрій карбонату Na2CO3, порошок кальцій карбонату СаСО3, розчин натрій хлориду NaCl, розчин магній хлориду MgCl, розчин цинк сульфату ZnSO4, розчин натрій карбонату Na2CO3, розчин натрій ортофосфату Na3PO4.

2-й варіант - штатив з пробірками, промивалка з водою, скляні палички, розбавлена сульфатна кислота H2SO4, розчин натрій гідроксиду NaOH, порошок натрій нітрату NaNO3, порошок магній карбонату MgCO3, порошок барій сульфату BaSO3, розчин калій нітрату, KNO3 розчин барій хлориду ВаСl2, розчин алюміній сульфату Al2(SO4)3, розчин калій карбонату К2СО3, розчин калій йодиду КI.

Звіт з роботи:

ВАРІАНТ 1

Завдання № 1. Розпізнавання твердих сполук

1. До кожної пробірки слід додати розчин сульфатної кислоти.

2. В пробірці з калій нітратом окрім розчинення порошку, видимих змін не відбуватиметься, оскільки утворені калій сульфат та нітратна кислота є прозорими, безбарвними речовинами:

H2SO4 + 2ΚΝΟ3 ↔ 2ΗΝΟ3 + K2SO4

3. В пробірці з натрій карбонатом утворюватиметься карбонатна кислота, яка є нестійкою. Вона одразу ж розкладатиметься на воду та карбон(ІV) оксид, безбарвні бульбашки якого можна побачити у пробірці:

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + Н2О + CO2

+ + SO42- + 2Na+ + CO32- → 2Na+ + SO42- + H2O + CO2

2H+ + CO32- → H2O + CO2

4. В пробірці з кальцій карбонатом також будуть виділятися бульбашки карбон(ІV) оксиду, а також з’явиться помутніння - малорозчинний кальцій сульфат:

H2SO4 + СаСО3 → CaSO4↓ + Н2O + СО2

Завдання № 2. Розпізнавання розчинів сполук

1. До кожної пробірки слід додати розчин натрій гідроксиду.

2. В пробірці з розчином натрій хлориду змін не відбуватиметься.

3. В пробірці з магній хлоридом - з’явиться помутніння внаслідок утворення малорозчинного магній гідроксиду:

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

Mg2+ + 2Сl- + 2Na+ + 2OH- → Mg(OH)2↓ + 2Na+ + 2Сl-

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2

4. В пробірці з цинк сульфатом з’явиться білий осад внаслідок утворення нерозчинного цинк гідроксиду.

ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl

Zn2+ + 2Cl- + 2Na+ + 2OH- → Zn(OH)2↓ + 2Na+ + 2Сl-

Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2

Завдання № 3. Розпізнавання йонів у розчині

1. Для виявлення карбонат-йонів до досліджуваних розчинів слід додати розбавлену сульфатну кислоту. У пробірці з розчином натрій карбонату з’являться бульбашки безбарвного газу, що не має запаху. Рівняння реакції:

H2SO4 + Na2CO3 ↔ Na2SO4 + H2O + СО2

+ + SO42- + 2Na+ + СО32- ↔ 2Na+ + SO42- + H2O + CO2

2H+ + CO32- ↔ H2O + CO2

2. Для виявлення ортофосфат-йонів слід замовити в учителя додатковий реактив - розчин арґентум(І) нітрату.

За додавання до вмісту пробірок арґен- тум(І) нітрату, в пробірці, що містить розчин з ортофосфат-йонами, з’являється осад яскраво-жовтого кольору. Рівняння реакції:

Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4↓ + 3NaNO3

3Na+ + PO43- + 3Ag+ + 3ΝΟ3- → Ag3PO4↓ + 3Na+ + 3NO3-

PO43- + 3Ag+ → Ag3PO4

ВАРІАНТ 2

Завдання № 1. Розпізнавання твердих сполук

1. До кожної пробірки слід додати розчин сульфатної кислоти.

2. В пробірці з натрій нітратом окрім розчинення порошку, видимих змін не відбуватиметься, оскільки утворені натрій сульфат та нітратна кислота є прозорими, безбарвними речовинами:

H2SO4 + 2NaNO3 ↔ 2HNO3 + Na2SO4

3. В пробірці з магній карбонатом утворюватиметься карбонатна кислота, яка є нестійкою. Вона одразу ж розкладатиметься на воду та карбон(ІV) оксид, безбарвні бульбашки якого можна побачити у пробірці:

H2SO4 + MgCO3 → MgSO4 + Н2О + CO2

+ + SO42- + Mg2+ + CO32- → Mg2+ + SO42- + H2O + CO2

2H+ + CO32- → H2O + CO2

4. В пробірці з барій сульфатом залишиться осад - кристали барій сульфату не розчиняться у сульфатній кислоті.

Завдання № 2. Розпізнавання розчинів сполук

1. До кожної пробірки слід додати розчин сульфатної кислоти.

2. В пробірках з розчинами калій нітрату та алюміній сульфату змін не відбуватиметься.

3. В пробірці з барій хлоридом - з’явиться білий кристалічний осад внаслідок утворення нерозчинного барій сульфату:

ВаСl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2НСl

Ва2+ + 2Cl- + 2Н+ + SO42- → BaSO4↓ + 2Н+ + 2Сl-

Ва2+ + SO42- → BaSO4

4. До вмісту пробірок, в яких не відбувалося видимих змін, слід додати розчин натрій гідроксиду. В пробірці з алюміній сульфатом з’явиться осад у вигляді безбарвних кристалів внаслідок утворення нерозчинного алюміній гідроксиду.

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Аl(ОН)3↓ + 3Na2SO4

2Al3+ + 3SO42- + 6Na+ + 6OH- → 2Аl(ОН)3↓ + 6Na+ + 3SO42-

Al3+ + 3ОН- → Аl(ОН)3

Завдання № 3. Розпізнавання йонів у розчині

1. Для виявлення карбонат-йонів до досліджуваних розчинів слід додати розбавлену сульфатну кислоту. У пробірці з розчином калій карбонату з’являться бульбашки безбарвного газу, що не має запаху. Рівняння реакції:

Н2SO4 + К2СО3 ↔ К2SO4 + Н2О + СО2

+ + SO42- + 2К+ + СО32- ↔ 2К+ + SO42- + Н2О + СО2

2H+ + CO32- ↔ Н2О + СО2

2. Для виявлення йодид-йонів слід замовити в учителя додатковий реактив - розчин арґентум(І) нітрату.

За додавання до вмісту пробірок арґентум(І) нітрату в пробірці, що містить розчин з йодид-йонами, з’являється осад жовтуватого кольору.

Рівняння реакції:

KI + AgNO3 → AgI↓ + KNO3

K+ + I- + Ag+ + NO3- → AgI↓ + К+ + NO3-

I- + Ag+ → AgI↓

94. a) в завданні № 1 неможливо буде розрізнити натрій карбонат та кальцій карбонат (розчини натрій хлориду та кальцій хлориду є безбарвними); б) в завданні № 2 неможливо буде виявити барій хлорид (не утворюватиметься осад).

95. 1 варіант: за нагрівання відбуватиметься термічне розкладання солей.

За розкладання калій нітрату утворюватиметься калій нітрит та кисень. Кисень можна виявити за спалахуванням тліючої скіпки.

Рівняння реакції:

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).