ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

Практична робота № 1 (с. 62)

Тема: Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин магній хлориду MgCl2, розчин калій карбонату К2СО3, розчин натрій гідроксиду NaOH, розбавлена сульфатна кислота H2SO4, таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді

Звіт з роботи:

Реакції, що відбуваються:

1) MgC2 + К2СО3 = MgCO3↓ + 2КСl

Mg2+ + 2Сl- + 2К+ + CO32- = MgCO3↓ + 2К+ + 2Сl-

Mg2++ CO32- = MgCO3

2) 2NaOH + MgCl2 → 2NaCl + Mg(OH)2

2Na+ + 2OH- + Mg2+ + 2Сl- → 2Na+ + 2Cl- + Mg(OH)2

2OH- + Mg2+ → Mg(OH)2

3) K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + H2O + CO2

2K+ + СО32- + 2H+ + SO42- → 2K+ + SO42- + H2O + CO2

CO32- + 2H+ → H2O + CO2

4) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

2H+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- → 2Na+ + SO42- + 2H2O

H+ + OH- → H2О

Не відбуваються реакції між натрій гідроксидом та калій карбонатом, магній хлоридом та сульфатною кислотою. Продукти цих реакцій не є осадами, газами або слабкими електролітами. Йони речовин без змін перебувають у розчині.

Висновок:

Реакції обміну між розчинами електролітів відбуваються до кінця за таких умов:

  • у результаті реакції утворюється осад;
  • у результаті реакції утворюється газоподібна речовина;
  • у результаті реакції утворюється слабкий електроліт (малодисоційована речовина).

86. Якщо замість хлоридної кислоти застосувати сульфатну:

ВаСl2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2КСl (барій сульфат та калій хлорид)

Ва2+ + 2Сl- + 2К+ + SO42- → BaSO4↓ + 2К+ + 2Сl-

Ва2+ + SO42- → BaSO4

87.

1) Ва(ОН)2 + MgCl2 → ВаСl2 + Mg(OH)2

Ва2+ + 2ОH- + Mg2++ 2Сl- → Ва2+ + 2Сl-+ Mg(OH)2

2ОН- + Mg2+ → Mg(OH)2

2) Ва(ОН)2 + К2СО3 → ВаСО3↓ + 2КOН

Ва2+ + 2OН- + 2К+ + СО32- → ВаСО3↓ + 2К+ + 2OН-

Ва2+ + СО32- → BaCO3

3) Ва(ОН)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2Н2О

Ва2+ + 2OH- + 2Н+ + SO42- → BaSO4↓ + 2Н2О

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).