ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 6. Сучасна модель атома

Запитання (с. 37)

38. Орбіталь — частина простору в атомі, де перебування електрона найімовірніше; s-орбіталі мають сферичну форму, р-орбіталі — гантелеподібну.

39. р-орбіталі розміщені у просторі перпендикулярно одна до одної вздовж осей х, у та z. В позначенні s-орбіталь не має індексу, тому що вона за осями х, у та z займає те саме положення (є однаковою за різними напрямками).

40. 1 — Ґ; 2 — Г; 3 — А, Б, В.

41. Енергетичний рівень, тип орбіталі та спін.

42. Електрони 1-го рівня мають найменшу енергію. Зі збільшенням номеру рівня енергія зростає. Меншою буде енергія s-електрона 1-го енергетичного рівня.

43. Електрони 3-го енергетичного рівня завжди мають більшу енергію, ніж електрони 2-го енергетичного рівня. При порівнянні 3-го та 4-го енергетичних рівнів ситуація є дещо іншою. Електрони, що перебувають на d-орбіталі 3-го енергетичного рівня, мають більшу енергію, ніж s-електрони 4-го енергетичного рівня.

44. Більшу інформацію дає графічний варіант, тому що за розміщенням комірок можна умовно показати різницю в енергії між енергетичними рівнями та підрівнями.

45. Неможливі: 2d (другий енергетичний рівень не має d-орбіталей), 1р (перший енергетичний рівень не містить р-орбіталей).

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).