ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 5. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону

Запитання (с. 31)

29. Ізотопи — види атомів одного елемента з різною кількістю нейтронів. Ізотопи позначають за допомогою символів або назв елементів із зазначенням нуклонного числа: 1Н, 2Н, 3Н, Хлор-35, Хлор-37. Також використовують повні позначення ізотопів, у яких нижній індекс — порядковий номер елемента: 11H, 21H, 31Н , 3517Сl, 3717Сl.

Нукліди — будь який вид атомів.

Позначення: 1H, 12С, 22Na, 238U, 35Cl, 54Fe, 109Ag .

30. 20Ne — 10 протонів, 10 нейтронів, 10 електронів.

21Ne — 10 протонів, 11 нейтронів, 10 електронів.

40К — 19 протонів, 21 нейтрон, 19 електронів.

40Са — 20 протонів, 20 нейтронів, 20 електронів.

192Pt — 78 протонів, 114 нейтронів, 78 електронів.

31. Нітроген-15: 157N. Неон-22: 2210Ne. Сульфур-33: 3316S.

32. Нукліди різняться кількістю складових частинок атома:

Назва

Склад

протони

нейтрони

електрони

Титан-50

22

28

22

Ванадій-50

23

27

23

Хром-50

24

26

24

33. Різновидів молекул води 9:

1H1H16O, молекулярна маса 18;

1Н2Н16O, молекулярна маса 19;

2Н2Н16О, молекулярна маса 20;

1H1H17O, молекулярна маса 19;

1Н2Н17О, молекулярна маса 20;

2Н2Н17О, молекулярна маса 21;

1H1H18Ο, молекулярна маса 20;

1H2H18О, молекулярна маса 21;

2Н2Н18О, молекулярна маса 22.

Маса молекули води може мати 5 значень.

34. Правий другий учень. Оскільки у періодичній системі наведені середні значення мас ізотопів елементів, атоми ізотопів одного і того ж самого елемента можуть мати різну масу. Наприклад, ізотопи Гідрогену Протій 11H, Дейтерій 21Н та Тритій 31Н мають відносні атомні маси 1, 2 та 3 відповідно.

35.

36.

37. За визначенням Д. I. Менделєєва, властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від значень атомних мас. За сучасним формулюванням, властивості перебувають у періодичній залежності від значень зарядів ядер атомів.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).