ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Обладнання та матеріали: розбавлена хлоридна кислота, цинк у гранулах, ферум(ІІІ) оксид, магній оксид, розчин натрій гідроксиду, розчин натрій карбонату, розчин барій хлориду, нікель(ІІ) сульфат, універсальний індикаторний папір, фенолфталеїн, піпетка, скляна паличка, пробірки, сухе пальне, сірники.

Звіт з виконання роботи:

Варіант І

Дослідження хімічних властивостей хлоридної кислоти

Дослід 1. Дія хлоридної кислоти на індикатор

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

За допомогою піпетки або скляної палички нанеси краплю розбавленої хлоридної кислоти на універсальний індикаторний папірець

Забарвлення папірця змінюється на червоне

Це свідчить про наявність кислого середовища

Дослід 2. Реакція хлоридної кислоти з металом

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

У пробірку обережно помісти гранулу цинку і долий 1 мл розбавленої хлоридної кислоти. Вміст пробірки можна трохи підігріти

На поверхні цинку починають утворюватися численні дрібні бульбашки безбарвного газу

Хлоридна кислота вступає з цинком у реакцію заміщення: утворюються водень та сіль — цинк хлорид

Рівняння реакції: Zn + 2НСl → ZnCl2 + H2

Дослід 3. Реакція хлоридної кислоти з основним (амфотерним) оксидом

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

1. У пробірку насип трохи магній оксиду й долий 1 мл розбавленої хлоридної кислоти. Суміш можна нагріти, але не до кипіння

Білі кристали магній оксиду розчиняються в кислоті

Кислота взаємодіє з основними оксидами з утворенням солі та води

2. У пробірку насип трохи ферум(ІІІ) оксиду й долий 1 мл розбавленої хлоридної кислоти. Суміш можна нагріти, але не до кипіння

Червонувато-коричневий порошок ферум(III) оксиду розчиняється у кислоті. Утворюється однорідний розчин оранжевого кольору

Кислоти реагують з амфотерними оксидами, утворюючи сіль та воду

Рівняння реакцій:

1) MgO + 2НСl → MgCl2 + Н2О

2) Fe2O3 + 6НСl → 2FeCl3 + 3Н2О

Дослід 4. Реакція хлоридної кислоти з лугом

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Налий у пробірку 1 мл розбавленої хлоридної кислоти і додай 1-2 краплі розчину фенолфталеїну. Доливай до кислоти по краплях при перемішуванні розчин натрій гідроксиду

Рідина в пробірці забарвлюється у малиновий колір

Відбулася реакція нейтралізації хлоридної кислоти натрій гідроксидом. За надлишку гідроксиду середовище стає лужним — це спричиняє зміну кольору індикатора

Рівняння реакції: НСl + NaOH → NaCl + Н2О

Дослід 5. Реакція хлоридної кислоти із сіллю

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Налий у пробірку 1-2 мл розчину натрій карбонату і додай 1-2 мл розбавленої кислоти

В рідині з’являються бульбашки безбарвного газу

Під час реакції обміну утворюються нова сіль і кислота. Вугільна кислота, що утворюється, є нестійкою і одразу розкладається на вуглекислий газ та воду

Рівняння реакції: Na2CO3 + 2НСl → 2NaCl + CO2↑ + Н2О

Варіант II

Дослідження фізичних властивостей нікель(ІІ) сульфату

Дослід 1. Дослідження фізичних властивостей нікель(ІІ) сульфату

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

1. Уважно розглянь нікель(II) сульфат.

Речовина має вигляд зелених кристалів

Речовина має йонну будову

2. У невелику склянку з водою насип приблизно 1-4 чайні ложки нікель(II) сульфату і перемішай суміш скляною паличкою

Утворюється прозорий розчин зеленого кольору

Нікель(ІІ) сульфат є розчинною речовиною. Це узгоджується з даними, наведеними у таблиці розчинності

Виготовлений розчин розподіли по чотирьох пробірках.

Дослід 2. Реакція нікель(II) сульфату з металом

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

У пробірку з розчином нікель(ІІ) сульфату помісти гранулу цинку. Нагрій вміст пробірки протягом 1-2 хв., але не до кипіння

На поверхні цинку з’являється плівка нікелю. Розчин поступово знебарвлюється

Відбувається реакція заміщення між металом та сіллю. Цинк як більш активний метал витісняє Нікель з нікель(ІІ) сульфату

Рівняння реакції: Zn + NiSO4 → ZnSO4 + Ni

Дослід 3. Реакція нікель(II) сульфату з лугом

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

В іншу пробірку з розчином нікель(ІІ) сульфату додай такий самий об’єм розчину лугу

Випадає осад у вигляді світло-зелених кристалів

Відбувається реакція обміну між сіллю та основою з утворенням нових солі та основи; при цьому основа, що утворилася, — нікель (II) гідроксид — є нерозчинною сполукою

Рівняння реакції: NiSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Ni(OH)2

Дослід 4. Реакція нікель(ІІ) сульфату із солями

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

1. В одну з двох пробірок з розчином нікель(ІІ) сульфату, які залишилися, додай розчин натрій карбонату.

Випадає осад у вигляді жовто-зелених кристалів

Між солями відбувається реакція обміну з утворенням нерозчинної речовини — нікель(ІІ) карбонату

2. В іншу пробірку з розчином нікель(ІІ) сульфату додай розчин барій хлориду

Випадає осад білого кольору

Між солями відбувається реакція обміну з утворенням нерозчинної речовини — барій сульфату

Рівняння реакцій:

NiSO4 + Na2CO3 → NiCO3↓ + Na24

NiSO4 + BaCl2 → NiCl2 + BaSO4

Висновки:

1. Хлоридна кислота виявляє властивості неорганічних кислот:

 • змінює забарвлення універсального індикатора на червоний;
 • взаємодіє з активними металами з виділенням газуватого водню;
 • з основними та амфотерними оксидами утворює сіль та воду;
 • з солями — інші солі та кислоту.

2. Нікель(ІІ) сульфат виявляє властивості солей:

 • має кристалічну будову, добре розчиняється у воді;
 • вступає у реакцію заміщення з металами;
 • вступає у реакцію обміну з іншими солями.

Запитання (с. 185)

262. Варіант І: а) реакція відбуватиметься, адже магній є активним металом і в ряду активності розміщений лівіше за водень; б) реакція не відбуватиметься, адже срібло є металом низької активності і в ряду активності розміщено праворуч від водню.

Варіант II: а) реакція відбуватиметься, адже магній є більш активним металом, ніж нікель; б) реакція не відбуватиметься, адже срібло є менш активним металом, ніж нікель.

263. Варіант І: а) реакція відбуватиметься, адже кальцій карбонат є сіллю вугільної кислоти, більш слабкої, ніж хлоридна; в результаті реакції утворюються нова сіль, вуглекислий газ та вода. Рівняння реакції:

2НСl + СаСО3 → СаСl2 + CO2↑ + Н2O

б) реакція є оборотною, тому що в результаті не утворюється осад, газоподібна сполука або вода:

НСl + NaNO3 ↔ ΗΝΟ3 + NaCl

Варіант II: а) реакція відбуватиметься, тому що серед продуктів реакції є нерозчинна речовина — нікель(ІІ) карбонат:

NiSO4 + СаСО3 → NiCO3↓ + CaSO4

б) реакція не відбуватиметься, тому що жоден з продуктів реакції не є нерозчинною речовиною:

NiSO4 + 2NaNO3 ↔ Ni(NO3)2 + Na2SO4

264. Варіант I:

 • дослід 2 — реакція заміщення;
 • дослід 3 — реакції обміну;
 • дослід 4 — реакція обміну, нейтралізації;
 • дослід 5 — реакція обміну.

Варіант II:

 • дослід 2 — реакція заміщення;
 • дослід 3 — реакція обміну;
 • дослід 4 — реакції обміну
Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).