ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 32. Властивості та використання солей

Лабораторний дослід № 6 (с. 176)

Тема: Взаємодія металів з солями у водному розчині

Обладнання і матеріали: залізний цвях, розчин купрум(ІІ) сульфату, пробірка.

Звіт з виконання досліду:

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Помісти у пробірку чистий залізний цвях і налий трохи розчину купрум(ІІ) сульфату

На поверхні металу з’‎‎являється тоненька мідна плівка. Розчин з часом втрачає блакитне забарвлення

Відбувається реакція заміщення між металом та сіллю. Ферум як більш активний метал витісняє Купрум з купрум(ІІ) сульфату

Рівняння реакції:

Fe + CuSO4 → Сu + FeSO4

Висновки:

1. Сіль може реагувати з металом у водному розчині з утворенням нової солі та іншого металу.

2. Реакція відбувається, якщо метал-реагент активніший за метал-продукт (більш активний метал знаходиться в ряду активності зліва).

Лабораторний дослід № 7 (с. 177)

Тема: Взаємодія солей з лугами у водному розчині

Обладнання та матеріали: розчин купрум(ІІ) сульфату, розчин натрій гідроксиду, скляна паличка, пробірка.

Звіт з виконання досліду:

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

1. Налий у пробірку трохи розчину купрум(ІІ) сульфату і додай до нього при перемішуванні кілька крапель розчину натрій гідроксиду

Утворюється осад у вигляді блакитних кристалів

Відбувається реакція обміну купрум(П) сульфату з натрій гідроксидом з утворенням нерозчинного купрум(II) гідроксиду та розчинного натрій сульфату

2. Залиш вміст пробірки на деякий час для відстоювання

Осад осідає на дно пробірки, розчин над осадом є безбарвним

Сіль купрум(ІІ) сульфат повністю перетворилася на нерозчинний купрум(ІІ) гідроксид, розчин над осадом містить лише натрій сульфат (йони Na+ і SO42-)

Рівняння реакції:

2NaOH + CuSO4 → Сu(ОН)2↓ + Na2SO4

Висновки:

1. Реакція між сіллю і лугом відбувається у розчині (нерозчинні солі з лугами не взаємодіють).

2. Реакція між сіллю і лугом можлива, якщо один з її продуктів — основа або сіль — є нерозчинним у воді.

Лабораторний дослід № 8 (с. 178)

Тема: Реакція обміну між солями в розчині

Обладнання і матеріали: розчини натрій карбонату та кальцій хлориду, пробірка.

Звіт з виконання досліду:

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Налий у пробірку трохи розчину натрій карбонату і додай до нього кілька крапель розчину кальцій хлориду

Утворюється білий осад

Відбувається реакція обміну між натрій карбонатом та кальцій хлоридом з утворенням нерозчинного кальцій карбонату та розчинного натрій хлориду

Рівняння реакції:

Na2CO3 + СаСl2 → 2NaCl + CaCO3

Висновки:

1. Взаємодія між двома солями відбувається лише в розчині.

2. В результаті реакції утворюються дві нові солі.

3. Реакція можлива, якщо один з продуктів є нерозчинним або малорозчинним; він випадає у осад.

Запитання (с. 180)

253. Фізичні властивості солей: солі, як і інші йонні сполуки, за звичайних умов є кристалічними речовинами. Вони здебільшого мають високі температури плавлення. Частина солей розчиняється у воді, деякі є малорозчинними, решта — нерозчинні. На смак солі можуть бути солоними (натрій хлорид), гіркими (магній сульфат), солодкими (солі Плюмбуму та Берилію). Багато з них — отруйні. В сухому вигляді не проводять електричний струм, але розчини та розплави солей є електролітами.

256. а) К2SiO3 + 2HNO3 → 2KNO3 + H2SiO3

г) Cr2(SO4)3 + 6NaOH → 2Cr(OH)3↓ + 3Na2SO4

Ґ) K2S + Hg(NO3)2 → 2KNO3 + HgS↓

258.

259.

260.

261.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).