ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 31. Амфотерні оксиди та гідроксиди

Запитання (с. 173)

245. Амфотерні сполуки здатні виявляти як основні, так і кислотні властивості.

Приклади амфотерних оксидів: ZnO, PbO, SnO, Al2O3, Cr2O3, Fe2O3.

Приклади амфотерних гідроксидів: Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Аl(OН)3, Cr(OH)3, Fe(OH)3.

246.

247.

248.

249.

Магній та цинк можна розрізнити за їх взаємодією з лугами. Цинк як амфотерний метал має реагувати з натрій гідроксидом з виділенням газуватого водню:

Zn + 2NaOH + 2Н2О → Na2[Zn(OH)4] + H2

Магній з натрій гідроксидом не реагує.

250.

Ця сполука — хром(ІII) гідроксид: Мr(Сr(ОН)3) = Аr(Сr) + 3 • (Аr(О) + Аr(Н)) = 52 + 3 • (16 + 1) = 103

251.

252.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).