ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 30. Властивості та використання кислот

Лабораторний дослід № 4 (с. 161)

Тема: Дія водних розчинів кислот на індикатори

Обладнання та матеріали: розчин сульфатної кислоти, скляна паличка, універсальний індикаторний папір, розчини лакмусу, фенолфталеїну та метилоранжу, пробірки.

Звіт з виконання досліду:

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

1. У три пробірки налий по 1-2 мл розчину сульфатної кислоти. У одній з них змочи скляну паличку і торкнися нею універсального індикаторного папірця

Колір індикатора змінюється з оранжевого на червоний

Це свідчить про кислу реакцію середовища

2. В одну пробірку з розчином кислоти додай 1-2 краплі розчину лакмусу

Лакмус змінює свій колір з фіолетового на червоний

Це свідчить про кислу реакцію середовища

3. В другу пробірку додай 1-2 краплі розчину фенолфталеїну

Фенолфталеїн залишається безбарвним

За допомогою фенолфталеїну неможливо відрізнити кисле середовище від нейтрального

4. В третю пробірку додай 1-2 краплі метилоранжу

Метилоранж змінює свій колір з оранжевого на червоний

Це свідчить про кислу реакцію середовища

Висновок:

1. Розчини кислот мають кислу реакцію середовища.

2. Це можна визначити за зміною забарвлення індикаторів: універсальний індикаторний папір, лакмус та метилоранж стають червоними.

3. За допомогою фенолфталеїну визначити кисле середовище неможливо, тому що і в кислому, і в нейтральному середовищі він є безбарвним.

Лабораторний дослід № 5 (с. 164)

Тема: Взаємодія хлоридної кислоти з металами

Обладнання та матеріали: залізний цвях, порошок (або стружки) магнію, розбавлений розчин хлоридної кислоти, пробірки, картка «Ряд активності металів».

Звіт з виконання досліду:

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

1. Помістіть в одну пробірку залізний цвях і додайте розчин хлоридної кислоти

На поверхні цвяха з’являються дрібні бульбашки безбарвного газу. Реакція відбувається повільно

Метали середньої активності вступають з кислотами у реакції заміщення з виділенням газуватого водню. Реакція відбувається повільно

2. Помістіть у другу пробірку порошок (або стружки) магнію і додайте розчин хлоридної кислоти

На поверхні магнію з’являються бульбашки безбарвного газу. Реакція відбувається більш бурхливо и швидше, ніж із залізом

Реакція активних металів з кислотами відбувається швидше

Рівняння реакцій:

Fe + 2НСl → FeCl2 + Н2

Mg + 2НСl → MgCl2 + H2

Висновок:

1. Метали вступають з кислотами у реакції заміщення з виділенням газуватого водню (окрім металів, що в ряду активності розміщені правіше за водень).

2. Реакція більш активних металів (тих, що розміщені правіше у ряду активності) з кислотами відбувається швидше, виділення газуватого водню відбувається бурхливіше.

Запитання (с. 167)

234. Фізичні властивості кислот зумовлені їхньою молекулярною будовою. Оскільки молекули притягуються одна до одної слабко (на відміну від протилежно заряджених йонів в основному оксиді або сонові), то кислоти мають низькі температури плавлення та кипіння і майже всі за звичайних умов є рідинами. Вони зазвичай добре розчиняються у воді (крім силікатної кислоти H2SiO3). Під час розчинення деяких кислот вивільняється значна кількість теплоти.

235. За різним забарвленням індикаторів у кислому та лужному середовищах:

Середовище

Індикатор

Лакмус

Фенолфталеїн

Універсальний індикатор

Кисле

червоний

безбарвний

червоний

Лужне

синій

малиновий

синій

Майте на увазі, що індикатор фенолфталеїн також є безбарвним у нейтральному середовищі.

236. a) Mg + 2НВr → MgBr2 + Η2

BaO + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + H2O

2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O

б) Li2O + H2SO4 → Li2SO4 + H2O

Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + 2H2O

3K2SiO3 + 2H3PO4 → 2K3PO4 + 3H2SiO3

237. a) Fe + 2НСl → FeCl2 + Η2

3Li2O + 2Н3РO4 → 2Li3PO4 + 3H2O

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

б) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Cr(OH)2 + H2SO4 → CrSO4 + 2H2O

AgNO3 + HI → AgI↓ + HNO3

238. a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + Η2

ґ) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

д) Pb(NO3)2 + H2SO4 → PbSO4↓ + 2HNO3

239. a) Ca + 2HCl → CaCl2 + Η2

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

б) 2K + H2S → K2S + H2

K2CO3 + H2S → K2S + CO2↑ + H2O

в) 2H3PO4 + 3Ba(OH)2 → Ba3(PO4)2 + 6H2O

2H3PO4 + 3BaCl2 → Ba3(PO4)2 + 6HCl

240. Рівняння реакції:

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl↑

Розчини сполук не використовують, тому що хлороводень, що утворюється, буде одразу ж розчинятися у воді. Підвищення температури прискорює перебіг хімічної реакції.

241. Використання фторидної (плавикової) кислоти:

  • для витравлювання на склі різних поміток, написів та візерунків, які мають матову текстуру;
  • для травлення кремнію при виготовленні напівпровідників;
  • у складі сумішей для травлення та полірування, розчинів для електрохімічної обробки неіржавіючої сталі та спеціальних сплавів;
  • для добування фторидів, фторорганічних сполук та флуоровмісних кислот, синтетичних мастил та пластмас;
  • для видалення піску з металевих відливків;
  • при аналізі мінералів тощо.

242.

243.

244.

Відповідь: маса нітратної кислоти 25,2 г.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).