ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 3. Періодична система хімічних елементів

Запитання (с. 20)

12. Період — це фрагмент природного ряду елементів від лужного елемента до інертного. Група — стовпчик елементів у короткому варіанті періодичної системи або два стовпчики в довгому варіанті.

13. Періодів сім. Перший період містить 2 елементи, другий і третій — по 8 елементів. Їх називають малими періодами. Четвертий і п’ятий містять по 18 елементів. Шостий — 32 елементи. Сьомий — має поки що 29 елементів. Ці періоди називають великими.

14. Груп вісім. Кожна з груп складається з двох підгруп: головної (позначається літерою а) та побічної (позначається літерою b). Розрізнити елементи різних підгруп можна за розміщенням символів та забарвленням комірок. У короткому варіанті періодичної системи символи елементів головних підгруп зміщено вліво, а побічних — вправо. Клітинки елементів головних підгруп забарвлені в рожевий або жовтий колір, а побічних — у синій або зелений.

15. Найчисельнішою є III група: вона містить 37 хімічних елементів.

16.

Хімічній елемент

Порядковий номер

Розміщення в періодичній системі

символ

назва

період

група

підгрупа

С

Карбон

6

2

IV

а

As

Арсен

33

4

V

а

Fe

Ферум

26

4

VIII

b

17. а) №7 — Нітроген (N); б) №50 — Станум (Sn); в) №25 — Манган (Мn); г) № 76 — Осмій (Os), №77 — Іридій (Іr) та №78 — Платина (Pt).

18. Металічні елементи: №11 — Натрій (Na), №20 — Кальцій (Са), №30 — Цинк (Zn). Неметалічні елементи: №1 — Гідроген (Н), № 6 — Карбон (С), № 16 — Сульфур (S), №35 — Бром (Вr).

19. Бром (Вr) — №35, 4 період, VII група, головна підгрупа, неметалічний.

Магній (Mg) — №12, 3 період, II група, головна підгрупа, металічний.

Манган (Мn) — №25, 4 період, VII група, побічна підгрупа, металічний.

Селен (Se) — №34, 4 період, VI група, головна підгрупа, неметалічний.

20. а) №20 Кальцій (Са) та №56 Барій (Ва); б) №23 Ванадій (V) та №73 Тантал (Та); в) №32 Германій (Ge) та №82 Плюмбум (Рb); г) №9 Флуор (F) та №35 Бром (Вr).

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).