ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 29. Властивості та використання основ

Лабораторний дослід № 2 (с. 155)

Тема: Дія водних розчинів лугів на індикатори

Обладнання та матеріали: натрій гідроксид (у гранулах), вода, скляна паличка, універсальний індикаторний папір, розчини лакмусу, фенолфталеїну та метилоранжу, пробірки.

Звіт з виконання досліду:

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

1. Насип у пробірку невелику кількість гранул натрій гідроксиду. Налий води до половини об’єму пробірки. Перемішуючи скляною паличкою вміст пробірки, розчини сполуку

При перемішуванні гранули натрій гідроксиду повністю розчиняються. Утворюється прозорий безбарвний розчин

Натрій гідроксид є добре розчинним у воді

2. Доторкнись паличкою, змоченою виготовленим розчином, смужки універсального індикаторного паперу.

Смужка універсального індикаторного паперу змінює свій колір з оранжевого на синій

Це свідчить про лужну реакцію середовища

3. Розподіли розчин лугу на три пробірки. В одну пробірку добав 1-2 краплі розчину лакмусу

Індикатор змінює свій колір з фіолетового на синій

Це свідчить про лужну реакцію середовища

4. В другу пробірку додай 1-2 краплі розчину фенолфталеїну

Індикатор з безбарвного стає малиновим

Це свідчить про лужну реакцію середовища

5. В третю пробірку додай 1-2 краплі розчину метилоранжу

Індикатор змінює свій колір з оранжевого на жовтий

Це свідчить про лужну реакцію середовища

Висновок:

1. Натрій гідроксид, як і інші луги, є добре розчинним у воді.

2. При розчиненні у воді натрій гідроксид утворює розчини з лужною реакцією середовища.

3. Це можна визначити за зміною забарвлення індикаторів:

  • універсальний індикаторний папір та лакмус стають синіми;
  • фенолфталеїн стає малиновим;
  • метилоранж — жовтим.

Лабораторний дослід № 3 (с. 156)

Тема: Взаємодія лугів з кислотами в розчині

Обладнання та матеріали: розчин натрій гідроксиду з фенолфталеїном (з попереднього досліду), розбавлений розчин сульфатної кислоти, пробірки, піпетка, скляна паличка.

Звіт з виконання досліду:

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Додай по краплях за допомогою піпетки розбавлений розчин сульфатної кислоти, періодично помішуючи вміст пробірки скляною паличкою

Малинове забарвлення зникає, розчин знебарвлюється

Відбулася реакція нейтралізації, реакція середовища змінилася з лужної на нейтральну

Рівняння реакції:

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2Н2О

Висновок:

1. При взаємодії лугів з кислотами в розчині відбувається реакція нейтралізації з утворенням солей та води.

2. Зміну реакції середовища можна визначити за зміною забарвлення кислотно-основного індикатора: фенолфталеїн змінює свій колір з малинового на безбарвний.

Запитання (с. 158)

223. Основи — тверді речовини йонної будови. Більшість основ не розчиняється у воді. При нагріванні основи розкладаються на відповідні оксиди та воду. Луги — це водорозчинні основи (утворені лужними та лужноземельними металами). Їх розчини милкі на дотик, «роз’їдають» багато матеріалів, спричиняють опіки шкіри, слизових оболонок та сильно вражають очі. Змінюють забарвлення індикаторів.

224. Індикатори — це речовини, що здатні змінювати свій колір залежно від pH середовища. Універсальний індикаторний папір та лакмус за присутності лугу в розчині стають синіми, фенолфталеїн — малиновим, метилоранж — жовтим.

225. Реакція обміну:

Ва(ОН)2 + K2SO4 → BaSO4 + 2КOН

Реакція нейтралізації:

NaOH + НСl → NaCl + Н2О

Реакція розкладу:

Cu(OH)2 → СuО + Н2О

226. а) 2КOН + N2O5 → 2KNO3 + Н2О

2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O

б) Ва(ОН)2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2КOН

2LiOH + NiCl2 → 2LiCl + Ni(OH)2

в) Mg(OH)2 + SO3 → MgSO4 + H2O

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6H2O

г) Ni(OH)2 + 2HNO3 → Ni(NO3)2 + 2H2O

Bi(OH)3t BiO(OH) + H2O

227.

Калій гідроксид реагує з ферум(II) нітратом:

2КOН + Fe(NO3)2 → 2KNO3 + Fe(OH)2

Манган(II) гідроксид реагує з кальцій карбонатом:

Мn(ОН)2 + СаСО3 → MnCO3↓ + Са(ОН)2

Барій гідроксид реагує з натрій сульфатом:

Ва(ОН)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaOH

228.

a) Li2O + H2O → 2LiOH

2LiOH + H2SO4 → Li2SO4 + 2H2O

б) Ca(OH)2t CaO + H2O

CaO + 2HBr → CaBr2 + H2O

229.

230.

231.

232.

233.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).