ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 20. Молярна маса

Запитання (с. 109)

140. 1 — В; 2 — А; 3 — Б.

141. M(F2) = Mr(F2) = 2Ar(F) = 2 • 19 = 38 г/моль;

M(H2O) = Mr(H2O) = 2 • Αr(Η) + Ar(O) = 2 • 1 + 16 = 18 г/моль;

M(SO2) = Mr(SO2) = Ar(S) + 2 · Ar(O) = 32 + 2 • 16 = 64 г/моль;

M(Li2O) = Mr(Li2O) = 2 • Ar(Li) + Ar(O) = 2 • 7 + 16 = 30 г/моль;

M(Mg3N2) = Mr(Mg3N2) = 3 • Ar(Mg) + 2 • Ar(N) = 3 • 24 + 2 • 14 = 100 г/моль;

M(H2SO4) = Mr(H2SO4) = 2 • Ar(H) + Ar(S) + 4 • Ar(O) = 2 • 1 + 32 + 4 • 16 = 98 г/моль;

M(CaCO3) = Mr(CaCO3) = Ar(Ca) + Ar(C) + 3 • Ar(O) = 40 + 12 + 3 • 16 = 100 г/моль.

142. M(Cu) = 64 г/моль; M(Ar) = 40 г/моль; M(Br) = 80 г/моль; M(Mg2+) = 24 г/моль: M(S2-) = 32 г/моль.

143.

144.

145.

146.

147.

148. Обчислимо кількість речовини, що міститься у 3,4 г амоніаку:

Кожен 1 моль амоніаку містить: 6,02 • 1023 молекул, 6,02 • 1023 атомів Нітрогену та 3 • 6,02 • 1023 = 1,806 • 1024 атомів Гідрогену (загальна кількість атомів складає 2,408 • 1024).

Відповідно 0,2 моль амоніаку містять:

0,2 • 6,02 • 1023 = 1,204 • 1023 молекул

0,2 • 2,408 • 1024 = 4,816 • 1023 атомів

149. а) Обчислимо кількість речовини в 1 г вуглекислого газу СО2:

Кількість речовини більше у 1 г вуглекислого газу, відповідно молекул у цій кількості речовини також міститься більше.

Оскільки формульні одиниці вуглекислого та сірчистого газів містять однакову кількість атомів — а саме три, то більше атомів також буде у 1 г вуглекислого газу.

Відповідь: більше молекул і атомів міститься у 1 г вуглекислого газу.

б) Оскільки кількість речовини є рівною, то 1 моль води і 1 моль сульфатної кислоти містять рівну кількість молекул. Кількість атомів при цьому буде більшою у 1 молі сульфатної кислоти, тому що кожна її молекула містить 7 атомів, а кожна молекула води — лише 3 атоми.

150.

151. Обчислюємо відносну молекулярну масу води:

Мr2О) = 2 • Аr(Н) + Аr(О) = 2 • 1 + 16 = 18.

Молярна маса чисельно дорівнює молекулярній; Мr2О) = М(Н2О) = 18 г/моль. Тобто маса одного моля води складає 18 грамів. В 1 молі речовини міститься число Авогадро молекул: 6,02 • 1023.

Для того, щоб обчислити масу однієї молекули, треба розділити масу одного моля на кількість молекул:

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).