ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 14. Йонний зв’язок. Йонні сполуки

Запитання (с. 78)

90. Йонним зв’язком називають взаємодію між протилежно зарядженими йонами. Йонними сполуками називають сполуки, що складаються з йонів.

91. Формули йонних речовин: Аl2О3, Na2S, BaF2. Ці речовини утворені атомами типових металів та неметалів, що значно різняться за властивостями.

92. а) один катіон Zn2+ та один аніон О2-; два катіони Сr3+ та три аніони О2-;

б) один катіон Li+ та один аніон ОН-; один катіон Ва2+ та два аніони ОН-.

93. a) Ag2O; б) Sr(OH)2; в) Fe(NO3)3; г)Na3PO4.

94. 2ВаО — дві формульні одиниці барій оксиду, кожна з яких складається з одного катіону Ва2+ та одного аніону О2-.

3Mg(NO3)2 — три формульні одиниці магній нітрату, кожна з яких складається з одного катіону Mg2+ та двох аніонів NO3-.

2СО3 — чотири формульні одиниці калій карбонату, кожна з яких складається з двох катіонів К+ та аніону СО32-.

95. Кристалічні ґратки — модель (схема або об’ємний макет розміщення частинок), за допомогою якої описують внутрішню будову кристалів. У вузлах кристалічних ґраток розміщені: у CaS — катіони Са2+ та аніони S2-; у Li3N — катіони Li+ та аніони N3-; у ВаН2 — катіони В2+ та аніони Н-; у КОН — катіони К+ та аніони ОН-.

96. Більшу температуру плавлення мають речовини з більш міцним іонним зв’язком: a) Li2O (радіус атома Літію менший за радіус атома Натрію, тому зв’язок у цій речовині більш міцний); б) СаО (зв’язок між атомом Кальцію та атомом Оксигену є більш міцним).

97.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).