ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

Розділ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 13. Стійкість електронних оболонок. Йони

Запитання (с. 72)

79. Атоми інертних елементів мають на останньому рівні електронної оболонки по 8 електронів (Гелій — 2 електрони). Така зовнішня оболонка є стійкою.

80. а) атом; б) аніон.

81. Rb, Sr — здатні утворювати катіони; Вr, N — аніони.

82. Ве2+: 1s2

P3-: 1s22s22p63s23p6

F-: 1s22s22p6

К+: 1s22s22p63s23p6

83. Катіони: Na+, Mg2+, Al3+. Аніони: Ο2-, Ν3-,

84. Неон (Ne) 1s22s22p6.

85. Cl-, S2-, P3-, K+, Ca2+.

86. В атомі Оксигену (О).

87. Аніон S2-: 1s22s22p63s23p6

88. Катіон: H0 — e → H+. Аніон: Н0 + е → Н-. Найменший радіус матиме катіон Гідрогену.

89. Всі наведені частинки матимуть однакову кількість електронів — 18. Найбільший радіус матиме аніон Сl-, тому що його 17-ти протонів буде недостатньо для протягування збільшеної кількості електронів. Найменший — катіон Са2+, тому що в цьому йоні 18 електронів будуть утримуватися 20-ма протонами.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).