ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 11. Періодична система і хімічні властивості сполук

Запитання (с. 62)

70. Так, у нижній частині короткого варіанту періодичної системи можуть міститися загальні формули вищих оксидів елементів відповідних груп.

71. a) Na2O; б) P2O5; в) КОН; г) H2SeO4.

72.

Елемент

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

Формула оксиду

Na2O

MgO

Αl2O3

SiO2

P2O5

SO3

Cl2O7

Тип оксиду

основний

амфотерний

кислотний

73. Елементи І-ІII груп не утворюють летких сполук з Гідрогеном. Натомість утворюються гідриди металів — білі тверді кристалічні речовини.

74. Кальцій гідрид СаН2 — іонної будови. Арсен гідрид AsH3 — молекулярної будови.

75. Перевіримо, якою має бути відносна атомна маса іншого елемента у його бінарній сполуці з Гідрогеном за різної валентності.

Хімічні елементи

Групи

I

II

III

IV

V

VI

VII

Гідроген, ω(Η) = 10%

1

2

3

4

3

2

1

Інший елемент, ω(Ε) = 90%

9

18

27

36

27

18

9

Єдиним елементом, який міститься у відповідній групі і утворює з Гідрогеном бінарну сполуку у співвідношенні 9 : 1, є елемент IIІ групи Алюміній. Бінарною сполукою відповідно є алюміній гідрид АlН3. Оксидом цього елементу є алюміній оксид Аl2О3. Обчислимо масові частки елементів в алюміній оксиді:

Відповідь: цей елемент — Алюміній, вміст Оксигену в його оксиді складає 47,1 %.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).