ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

Хімія дo підручника

П.П. Попеля

Розділ 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 1. Перші спроби класифікації хімічних елементів

Запитання (с. 11)

1. Давньогрецькі філософи вважали, що елементи — це складові частини всіх речовин. На їхню думку, існувало чотири «елементи»: вогонь, повітря, вода та земля. У XVII ст. вчені Р. Бойль та М. В. Ломоносов припускали, що елемент — це те, що є межею розкладання речовин (тобто атом). А.-Л. Лавуазьє та Дж. Дальтон вважали елементом просту речовину. Д. І. Менделєєв під елементом розумів складники простих і складних тіл. На початку XX ст. було встановлено, що хімічний елемент — це вид атомів з певним зарядом ядра. Це сучасне визначення елементу.

2. А-Л. Лавуазьє для класифікації обрав властивості простих речовин (поділ на метали та неметали). В. Деберейнер — також подібність властивостей простих речовин (тріади елементів: Li, Na та К; Cl, Вr та I; Ca, Sr та Ba; Fe, Co та Ni; S, Se та Те). Дж. Ньюлендс — значення відносних атомних мас (зі зростанням яких кожний восьмий елемент був подібним до першого — «правило октав»). Л. Мейєр — значення відносних атомних мас та валентності (таблиця з 28 хімічних елементів).

3. Лужні метали: Li, Na та К — елементи І групи головної підгрупи, 2, 3 та 4 періодів відповідно. Галогени: Сl, Вr та І — елементи VII групи головної підгрупи, 3, 4, та 5 періодів відповідно. Лужноземельні метали: Ca, Sr та Ва — елементи II групи головної підгрупи, 4, 5 та 6 періодів відповідно. Тріада Феруму: Fe, Co та Ni — елементи VIII групи побічної підгрупи 4 періоду. Халькогени: S, Se та Те — елементи VI групи головної підгрупи, 3, 4 та 5 періодів відповідно.

= 81,25 ≈ 81 а.о.м. За даними періодичної системи Аr(Вr) = 79,9 ≈ 80 а.о.м.

5. У ряді елементів Дж. Ньюлендса Титан (Ті) розміщено між Хромом (Сr) та Манганом (Мn). У періодичній системі Титан передує Хрому.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст