ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 7 клас

61. Al, Ar, As, Ag, Au, At, Ac, Am — 8 елементів.

62. Походження назв перших десяти елементів періодичної системи:

назва Гідрогену (Н) походить від давньогрецьких слів «вода» та «народжую»;

назва Гелію (Не) — від давньогрецького слова «сонце»;

назва Літію (Li) — від давньогрецького слова «каміння»;

назва Берилію (Be) — від назви мінералу «берил»;

назва Бору (В) — від назви мінералу «бура»;

назва Карбону (С) — від латинського «той, що народжує вугілля»;

назва Нітрогену (N) — від латинського «той, що народжує селітру»;

назва Оксигену (О) — від давньогрецького «кислий» і «народжую»;

назва Флуору (F) — від давньогрецького «руйнування»;

назва Неону (Ne) — від давньогрецького «новий».

63.

a) Z(O) = 8; Z(Mg) = 12;

б) Z(C) = 6; Z(Na) = 11.

64.

Елемент

Розміщення у періодичній системі

Характеристика атома

Символ

Назва

№ періоду

№ групи

Заряд ядра

Кількість електронів

Не

Гелій

І

VIII

+2

Са

Кальцій

IV

II

+20

20e

Zn

Цинк

IV

II

+30

30e

65. Маса атома — важлива характеристика атома. Відносна атомна маса — маса атома елемента в порівнянні з 1/12 масою атома Карбону.

66. Атомна одиниця маси (а.о.м.) — 1/12 маси атома Карбону, дорівнює 1,66 • 10-24 г.

67. Запис Аr — відносна атомна маса (а.о.м), Аr — символ елементу Аргону.

68. Аr(Ве) = 9, Аr(Аl) = 27. Легший атом Берилію у 3 рази.

69. a) Ar (F) = 19, Ar (Li) = 7. два атоми мають масу 14. Більшу масу має атом Флуору F.

б) Ar (Mg) = 24, 2 атоми 48;

Аr (S) = 32, 3 атоми 96.

Більшу масу мають три атоми Сульфуру.

70.

а) 1 : 2 → Li — N (7 : 14); О — S (16 : 32); Ne — Са (20 : 40);

б) 1 : 3 → Be — Аl (9 : 27);

О — Ті (16 : 48); Не — С (4 : 12).

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2020) і тут (Рос. мова. 2015).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.