ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 7 клас

Під час реакції розкладу кадмій нітрату відбувається утворення оксиду — кадмій оксид, виділення газу нітроген(ІV) оксид та кисню. Спалах жевріючої скіпки доказує виділення кисню, бо він підтримує горіння.

152.

154. Скіпка спалахне лише тоді, коли її занурять до рівня кисню.

155. Спосіб 1: заповнити пробірку водою — вона витиснить кисень.

Спосіб 2: перевернути пробірку отвором донизу — кисень вийде з пробірки, оскільки він трохи важчий за повітря.

156.

157. Формули оксидів: Н2О, І2О5, ВаО

158.

159. NO — нітроген(ІІ) оксид;

Ті2О3 — титан(III) оксид;

Сu2О — купрум(І) оксид;

Сl2О7 — хлор(VІІ) оксид;

V2O5 — ванадій(V) оксид;

СrО3 — хром(VІ) оксид.

160. Плюмбум(ІV) оксид — РbО2;

хром(IIІ) оксид — Сr2О3;

хлор(І) оксид — Сl2О;

осмій(VIII) оксид — OsO4.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2020) і тут (Рос. мова. 2015).