ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 7 клас

91. 2Н — два атома Гідрогену;

2 — дві молекули водню;

N2 — молекула азоту;

Li — атом літію;

4Сu — чотири атоми Купруму;

3H2O — три молекули води.

92. I2, SO3, B2O3, HNO2, Cr(OH)3, NaHSO4, (NH4)2S.

93. a) SO2; б) HNO3; в) H4P2O7.

94. Cl2 — молекула утворена двома атомами Хлору;

Н2О2 — молекула складається з 2-х атомів Гідрогену, 2-х атомів Оксигену, співвідношення елементів в молекулі N(Н) : N(О) = 1 : 1 (кількісний склад).

С6Н12О6 — молекула глюкози утворена трьома елементами — Карбоном, Гідрогеном, Оксигеном. Містить 6 атомів Карбону, 12 атомів Гідрогену, 6 атомів Оксигену. Співвідношення елементів:

N(С) : N(Н) : N(О) = 6 : 12 : 6 = 1 : 2 : 1.

95. Валентність — здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів.

Мінімальне значення — І.

Максимальне — VIII.

96. Стала валентність — К, Са, F, Н, Zn.

97. Бінарна сполука утворена двома елементами:

А) Н2O, НСl, NH3, SO3, СO2;

Б) NaCl, KI, СаСl2, АlСl3, MgBr2.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2020) і тут (Рос. мова. 2015).