ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

Контрольні запитання (с. 49)

92. Електроліти - речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм. Приклади: неорганічні та органічні солі (NaCl, KNO3, ВаСl2), кислоти (НСl, HNO3, H2SO4), основи (KOH, NaOH, Ва(ОН)2) та основні оксиди (Li2O, CaO, MgO).

Неелектроліти - речовини, що не проводять струм ані в розчині, ані в розплаві. Приклади: прості речовини (Fe, Al, О2, Н2), кислотні оксиди (СО2, SO3, SiO2), більшість органічних речовин (етиловий спирт С2Н5ОН, цукор С12Н22О11, бензин С6Н6).

93. Електролітична дисоціація - це процес розпаду речовини на йони під час розчинення у воді або плавлення. Йони одного виду - тільки катіони або тільки аніони - під час електролітичної дисоціації утворитися не можуть, тому що електроліти складаються з частинок двох типів - заряджених позитивно і негативно. І вони одночасно вивільняються в розчин під час процесу дисоціації.

94. Основні положення теорії електролітичної дисоціації:

 • 1) електроліти під час розчинення у воді розпадаються (дисоціюють) на йони. У розчинах чи розплавах електролітів йони рухаються хаотично;
 • 2) під дією електричного поля рух йонів набуває спрямованості: позитивно заряджені йони рухаються до негативно зарядженого катода, їх називають катіонами (К+, Na+, Fe2+, Zn2+, Al3+); негативно заряджені - до анода, їх називають аніонами (Cl-, S2-, SO42-, NO3-, РО43-);
 • 3) електролітична дисоціація - процес оборотний. Одночасно відбуваються обидва процеси: розщеплення молекул на йони (дисоціація) і сполучення йонів у молекули (асоціація);
 • 4) загальна сума зарядів (позитивних і негативних) дорівнює нулю, а тому розчин електроліту в цілому є електронейтральним.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 49)

95. а) електроліти: NaI, НВr, СаСl2, KOH, H2SO4;

б) неелектроліти: О2, СН4, С12Н22О11.

96. а) 2 моль: НСl → Н+ + Сl-;

б) 2 моль: КI → К+ + I-;

в) 3 моль: СаВr2 → Са2+ + 2Вr-;

г) 3 моль: Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-.

97. Вода може містити невелику кількість солей (тобто електролітів). Можливе ураження електричним струмом, що пройде крізь тіло.

98. Вода є полярним розчинником, а бензин - ні. При розчиненні у воді гідроген являє собою хлоридну кислоту - сильний електроліт з великою концентрацією йонів Н+ та Сl-. Завдяки цьому розчин добре проводить електричний струм.

При розчиненні у бензині гідроген хлорид не піддається дисоціації, оскільки неполярні молекули розчинника не можуть роз’єднати частинки в його молекулах. В цьому розчині йони відсутні, отже неможливе проходження електричного струму.

99. Електроліти є засобами корекції кислотно-лужної рівноваги в організмі.

Найважливішими електролітами для організму людини є:

 • аніони: Cl-, HCO3-, НРО42-;
 • катіони: Na+, К+, Са2+, Mg2+.

Електроліти відповідають за:

 • рух рідини від капілярів до клітин і у зворотній бік;
 • утворення електричного потенціалу на мембранах клітини;
 • підтримку певного рівня концентрації розчинених у крові речовин;
 • активацію дії ферменів;
 • визначення рівня pH рідин тіла, забезпечення оптимальної кислотності;
 • процеси згортання крові;
 • підтримку імунітету.

Захворювання, при яких лікарі радять провести аналіз крові на електроліти: порушення процесів обміну речовин, тривале блювання, проноси, втрати крові, великі за площею опіки (при цьому відбувається втрата або надмірне накопичення певних електролітів).

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.