ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

§ 6. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

Контрольні запитання (с. 37)

60. Розчинні у воді кислоти: НСl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Нерозчинні у воді кислоти: H2SiO3.

61. Нерозчинні у воді солі: BaSO4, Са3(РО4)2, MgF2, FeS, СаСО3.

Малорозчинні у воді солі: LiF, BaS, CaSO4, Mg3(PO4)3, Ag2SO4.

Розчинні у воді солі: LiCl, Ba(NO3)2, СаСl2, АlВr3, Na2CO3.

62. Рідини, що добре розчиняються у воді: етиловий спирт С2Н5ОН, оцтова кислота СН3СООН. Гази, що добре розчиняються у воді: хлороводень НСl, амоніак NH3.

63. а) натрій нітрат NaNO3; калій нітрат KNO3;

б) кисень О2, вуглекислий газ СО2, азот N2;

в) кухонна сіль NaCl, цукор С12Н22О11.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 38)

64. При кип’ятінні розчинність газів у воді зменшується. Тому кип’ячена вода містить мало кисню. Риби можуть загинути від нестачі кисню для дихання.

65. Воду і бензин можна розділити відстоюванням. Оскільки бензин є легшим за воду, через деякий час він збирається у вигляді тонкої плівки на поверхні води. Після цього рідини можна відокремити за допомогою ділильної лійки. Але при цьому вода може мати деякі домішки бензину і - відповідно - його запах. За дистиляції відокремлення бензину і води буде більш повним. Запаху бензину у води після дистиляції бути не повинно.

66. Витісненням повітря можна збирати ті гази, відносна молекулярна маса яких більша за середню відносну молекулярну масу газів, що входять до складу повітря (Мr(пов.) = 29). З переліку в умові це кисень (Мr2) = 32), гідроген хлорид (Мr(НСl) = 36,5) та вуглекислий газ (Мr(СО2) = 44). Амоніак (Mr(NH3) = 17), азот (Mr(N2) = 28) та гелій (Мr(Не) = 4), як більш легкі за повітря гази, слід збирати над водою.

67. а) 120 г; б) 88 г; в) 25 г; г) 4 г; д) 20 г та 85 г.

68. a) NaCl (за максимальної температури на графіку); б) за 0 °С - КI, за 20 °С - AgNO3; в) CuSO4; г) NaCl.

69. Розчинність купрум сульфату змінюється на 49 г / 100 г води, а натрій хлориду - лише на 2 г / 100 г води:

Сіль

Розчинність

t = 20 °С

t = 80 °С

CuSO4

6 г солі / 100 г води

55 г солі / 100 г води

NaCl

37 г солі / 100 г води

39 г солі / 100 г води

70. Розчинність солі при зниженні температури зменшується і натрій нітрат почне виділятися з розчину у вигляді кристалів.

71. Різниця в об’ємах газу, що міститься у закритій і відкритій пляшці місткістю 1 л, складає: 1600 мл - 880 мл = 720 мл. Отже, в разі відкриття пляшки об’ємом 1 л виділиться 720 мл вуглекислого газу. За охолодження розчинність газів зростає, за нагрівання - зменшується. Отже, з охолодженої пляшки може виділитися менше газу, з теплої — більше.

73. m(BaF2) = v(BaF2) • M(BaF2) = 6,3 • 10-3 моль • 175 г/моль = 1,1 г. Барій флуорид є малорозчинною речовиною.

74. а) розчинна (685 л на 1 л води за t = +20 °С); б) малорозчинна (0,879 л на 1 л води за t = +20 °С); в) нерозчинна (0,031 л на 1 л води за t = +20 °С).

75. За температури 60 °С у воді масою 100 г можна максимально розчинити 110 г калій нітрату. За температури 30 °С - максимально 45 г. Таким чином, різниця складає: 110 г - 45 г = 65 г калій нітрату.

76. Слід розчинити обрану кристалічну речовину у склянці з водою. Нерозчинний залишок можна виявити візуально на дні склянці або пропустивши вміст склянки через лійку з паперовим фільтром. Залишок нерозчиненої речовини можна зважити на лабораторних терезах, попередньо висушивши його. Таким чином, можна буде визначити частку речовини, що залишилася нерозчиненою. На розчинність впливатимуть температура та природа речовин, обраних для дослідження.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).