ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

§ 41. Місце хімії в системі наук

Контрольні запитання (с. 238)

492. Хімія - наука про речовини, їх склад, будову, властивості і перетворення. Хімія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких умовах молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Хімія - наука про речовини, їх склад та будову, їхні властивості, що залежать від складу та будови, їхні перетворення, що призводять до зміни складу - хімічні реакції, а також про закони та закономірності, яким ці перетворення підпорядковуються.

Предмет вивчення хімії - речовини та явища, що відбуваються з ними.

493. Сучасні науки класифікують за предметом вивчення.

494. До природничих наук належать біологія, фізика, хімія, географія, астрономія.

495. Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їх складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їх одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

496. а) Сонце, зорі, планети та їхні супутники, метеорні тіла, туманності, зоряні системи і Всесвіт в цілому; б) живі організми, що живуть на Землі (або вимерли), та їхня взаємодія з оточуючим світом; в) географічна оболонка Землі; г) механічні, теплові, звукові, світлові, магнітні та електричні явища.

497. Біохімія - досліджує хімічний склад живих організмів і хімічні процеси, що в них відбуваються. Космохімія - вивчає хімічний склад космічних тіл, розподіл хімічних елементів у Всесвіті. Геохімія - вивчає хімічний склад Землі. Агрохімія - хімічні процеси в ґрунті і рослинах, застосуванні добрив і родючість ґрунту. Кристалохімія - просторове розміщення та хімічний зв’язок атомів у кристалах. Аналітична хімія - якісний та кількісний склад речовин та способи їх визначення.

498. Зв’язок між предметами хімії та інших природничих наук виявляється у тому, що вони досліджують ті ж самі об’єкти чи явища, але з різних точок зору і за допомогою різних методів (притаманних саме цій науці). На межі цих наук і хімії виникають суміжні галузі.

499. Біологія вивчає об’єкти розміром від 10-6 м до 104 м. Хімія - від 10-11 м до 10-5 м. Географія - від 10 м до 109 м. Астрономія - від 103 м до безкінечності. Фізика - без обмежень за розміром.

Фізіологічні процеси в живих організмах, їхній хімічний склад можуть одночасно вивчати біологія і хімія. Будову Землі - географія та астрономія. Електричні процеси в розчинах електролітів, будову атома — хімія та фізика.

500. Предметом вивчення загальної хімії є будова атома, періодична система хімічних елементів. Неорганічної — хімічні елементи, прості і складні неорганічні сполуки. Органічної — структура і властивості органічних сполук. Фізичної — хімічні явища та процеси на основі загальних принципів фізики. Аналітичної - якісний та кількісний склад речовин. Хімії високомолекулярних сполук - штучні та природні полімери.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.