ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

Практична робота № 4 (с. 189)

Тема: Властивості етанової кислоти

Обладнання: штатив із пробірками, пробіркотримач, шпатель, піпетка, пальник.

Реактиви: порошок магнію Mg, магній оксид MgO (або інший основний оксид), натрій карбонат Na2CO3, розчини етанової кислоти СН3СООН, натрій гідроксиду NaOH, лакмусу.

Звіт з роботи:

Дослід 1. В першій пробірці з розчином етанової кислоти лакмус набуває червоного забарвлення, оскільки етанова кислота у розчині дисоціює з утворенням йонів Гідрогену:

CH3COOH ↔ CH3COO- + Н+

При додаванні розчину лугу в результаті реакції нейтралізації, середовище змінюється з кислого на нейтральне. Лакмус стає фіолетовим. Рівняння реакції нейтралізації:

2NaOH + 2СН3СООН → 2CH3COONa + 2Н2O

2Na+ + 2ОН- + 2СН3СОО- + 2Н+ → 2СН3СОО- + 2Na2+ + 2Н2О

OH- + Н+ → Н2О

В другій пробірці на поверхні магнію почнуть утворюватися бульбашки безбарвного газу. Відбувається реакція заміщення: йони Магнію витісняють атоми Гідрогену з молекул етанової кислоти. Утворюється розчинна сіль - магній етаноат — та газуватий водень.

Рівняння реакції:

Mg + 2СН3СООН → (CH3COO)2Mg + Н2

Mg + 2СН3СОО- + 2Н+ → Mg2+ + 2СН3СОО- + Н2

Mg + 2Н+→ Mg2+ + H2

Дослід 2. У першій пробірці відбувається реакція обміну між кислотою та основним оксидом з утворенням солі та води. Рівняння реакції:

MgO + 2СН3СООН → Mg(CH3COO)2 + Н2О

MgO + 2СН3СОО- + 2Н+ → Mg2+ + 2СН3СОО- + Н2О

MgO + 2Н+ → Mg2+ + Н2О

У пробірку слід додати розчин лакмусу. За зміною його кольору з червоного (кисле середовище) на фіолетовий (нейтральне середовище) можна визначити зникнення кислоти та утворення нейтрального середовища після протікання реакції.

У другій пробірці з’являються бульбашки газу. Рівняння реакції:

Na2CO3 + 2СН3СООН → 2CH3COONa + Н2О + СО2

2Na+ + СО32- + 2СН3СОО- + 2Н+ → 2СН3СОО- + 2Na+ + Н2О + СО2

СО32- + 2Н+ → Н2О + СО2

Під час реакції етанова кислота витісняє вугільну (як більш слабку) з її солі з натрієм. Вугільна кислота є нестійкою і одразу ж розкладається на карбон(ІV) оксид та воду.

Висновок:

1. Етанову кислоту можна виявити за характерним запахом, за здатністю утворювати у розчинах кисле середовище і змінювати забарвлення кислотно-лужного індикатора, за здатністю витісняти більш слабкі кислоти з їхніх солей.

2. Етанова кислота виявляє властивості, спільні з властивостями неорганічних кислот:

  • змінює забарвлення кислотно-основних індикаторів;
  • взаємодіє з активними металами з вивільненням газуватого водню;
  • вступає з лугами в реакцію нейтралізації з утворення солі та води;
  • реагує з основними оксидами;
  • витісняє більш слабкі кислоти з їхніх солей.
Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).