ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

§ 24. Гомологи метану — насичені вуглеводні

Контрольні запитання (с. 146)

270. IV.

271. Алкани - насичені вуглеводні. Загальна формула алканів: СnН2n+2, де n - число атомів Карбону в молекулі.

272. Оскільки вони містять максимально можливу кількість атомів Гідрогену, і не здатні до реакцій приєднання.

273. Гомологи — сполуки одного класу, що мають подібну будову, але відрізняються за складом на одну або кілька груп -СН2-. Гомологічний ряд - сукупність усіх гомологів. Гомологічна різниця - група -СН2-.

274. Спільне — загальна формула гомологів одного ряду. Подібність структури. Різниця - у довжині ланцюга (різниться на різну кількість груп -СН2-).

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 146)

275. Гомолог з числом атомів Карбону 6 - це гексан.

Скорочена структурна формула: СН3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Повна структурна формула:

Гомолог з числом атомів Карбону 8 - це октан.

Скорочена структурна формула: СН3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Повна структурна формула:

276. Молекули пропану С3Н8 і октану C8H18 описуються однією загальною формулою: СnН2n+2. Їхні молекули різняться на 5 груп -СН2-, що відповідає гомологічній різниці.

277. В молекулі пропану 10 хімічних зв’язків. Зв’язків С-С - два, зв’язків Н-С - вісім.

278. С4Н10, С14Н30.

279. Визначаємо масову частку Карбону в метані СН4:

Відповідь: масова частка Карбону більше в пропані (81,8 %), ніж в метані (75 %). Зі збільшенням числа атомів Карбону в алканах вміст Карбону зростає. Того самого висновку можна дійти без обчислень масових часток — за зміною співвідношення атомів Карбону та Гідрогену в гомологічному ряду.

280. Етан. Висновок робимо за розрахунками молярних мас: М(С2Н6) = 30 г/моль, М(пов.) = 29 г/моль.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.