ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

§ 21. Класифікація хімічних реакцій

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 131)

244. Класифікація хімічних реакцій:

1) За кількістю і складом реагентів та продуктів

  • сполучення: А + В → С
  • розкладу: А → В + С + D
  • заміщення: А + ВС → АС + В
  • обміну: AB + CD → AD + CB

2) За можливістю перебігу у протилежних напрямах:

  • оборотні
  • необоротні

3) За тепловим ефектом:

  • екзотермічні
  • ендотермічні

4) За зміною ступеня окиснення:

  • окисно-відновні (міжмолекулярні та внутрішньомолекулярні)
  • кислотно-основні (нейтралізації)

245. а) СаСО3 → СаО + СО2 - Q (+ΔΗ)

б) 2Н2 + О2 → 2Н2О

в) HgO → Hg + O2

г) 4Al(тв.) + 3O2(г.) → 2Al2O3(тв.) + Q(-ΔH)

д) Н24(рід.) + 2Na(тв.) → Na2SO4(тв.) + Н2↑(г.)

246. а) окисно-відновна, оборотна, ендотермічна реакція сполучення (в прямому напрямку) / розкладу (в зворотному);

б) ендотермічна, внутрішньомолекулярна окисно-відновна, необоротна реакція розкладу;

в) екзотермічна, міжмолекулярна окисно-відновна, необоротна реакція заміщення;

г) екзотермічна, необоротна реакція обміну, нейтралізації;

д) екзотермічна, необоротна реакція сполучення;

е) ендотермічна, міжмолекулярна окисно-відновна оборотна реакція обміну.

248. а) обміну з наступним розкладом одного з продуктів реакції: 2НСl + СаСО3 → СаСl2 + Н2О + СО2

б) обміну: H2SO4 + 2KNO3 → 2HNO3 + K2SO4

в) заміщення: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

г) заміщення: Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).