ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Контрольні запитання (с. 16)

13. Типи хімічного зв’язку:

 • ковалентний — утворюється між атомами неметалічних елементів (Н2, О2, СО2, НСl, SO3);
 • йонний — існує у сполуках, утворених атомами металічних та неметалічних елементів (NaCl, Na2O, MgO, KOH, KNO3);
 • металічний — існує у металах та їхніх сплавах (Al, Fe, Ag, Cu, Ni);
 • водневий — складний тип взаємодії за участю атомів Гідрогену (Н2О, С2Н5ОН, білки).

14. Ковалентний неполярний — утворюється між атомами однакових неметалічних елементів з однаковим значенням електронегативності: Н2, О2, Сl2, Br2, F2.

Ковалентний полярний — утворюється між атомами різних неметалічних елементів, що різняться за значенням електронегативності: Н2О, СО2, H2S, НСl, SO3.

15. В речовинах з йонним типом зв’язку елементи значно різняться за електронегативністю. В речовинах з ковалентним полярним зв’язком така різниця є меншою.

16. Йонний зв’язок виникає між металічним та неметалічним елементами. Ковалентний - між неметалічними елементами. При йонному зв’язку атоми (йони) утримуються за рахунок різниці зарядів. А при ковалентному - за рахунок спільних електронних пар.

17. Кристалічні речовини:

 • структурні одиниці розташовані в чіткому порядку;
 • мають певну температуру плавлення;
 • утворюють кристали певної форми.

Приклади: кухонна сіль NaCl (кристали у формі куба), калійна селітра KNO3 (кристали у формі призми), алюмінієві галуни KAl(SO4)2 (кристали у формі октаедрів).

Аморфні речовини:

 • структурні одиниці розташовані хаотично;
 • плавляться в інтервалі температур;
 • під час нагрівання розм’якшуються.

Приклади: скло, смоли, бурштин, застиглі лаки, фарби та клеї.

18. а) речовини з йонними кристалічними ґратками:

 • у вузлах ґраток - йони (катіони й аніони);
 • тверді, крихкі, нелеткі;
 • тугоплавкі;
 • деякі розчиняються у воді.

б) речовини з молекулярними кристалічними ґратками:

 • у вузлах ґраток - молекули;
 • крихкі, леткі;
 • легкоплавкі;
 • розчиняються у воді та в інших розчинниках.

в) речовини з атомними кристалічними ґратками:

 • у вузлах ґраток - окремі атоми;
 • надзвичайно тверді, нелеткі;
 • тугоплавкі;
 • не розчиняються в жодному розчиннику.

19. Типи хімічного зв’язку в речовинах з різними кристалічними ґратками:

 • а) в атомних - ковалентний;
 • б) в йонних - йонний;
 • в) в молекулярних - слабка міжмолекулярна взаємодія.

Завдання для засвоєння матеріалу (с.16)

20. а) Хлор - 3 електронні пари і 1 неспарений електрон;

б) Сульфур - 2 електронні пари та 2 неспарених електрони;

в) Фосфор - 1 електронна пара та 3 неспарені електрони.

21. а) йонний зв’язок - кальцій оксид СаО, натрій оксид Na2O;

б) ковалентний зв’язок - вода Н2О, карбон(IV) оксид СО2.

22. Електронна формула гідроген хлориду НСl:

Між атомом Гідрогену та атомом Хлору наявна одна спільна пара електронів. Атом Хлору також містить три неподілені електронні пари.

Електронна формула гідроген сульфіду H2S:

Між атомом Сульфуру та кожним з атомів Гідрогену наявні по одній спільній парі електронів (всього - дві спільні електронні пари). Атом Сульфуру містить також дві неподілені електронні пари.

Електронна формула амоніаку NH3:

Між атомом Нітрогену та кожним з атомів Гідрогену в молекулі амоніаку наявні спільні пари електронів (всього - три спільні електронні пари). Атом Нітрогену містить також одну неподілену електронну пару.

23. 2К + F2 → 2K+F-

К0 - e- → К+

F0+ e- → F-

24. а) ковалентний неполярний зв’язок: Н2, О2, N2, F2;

б) ковалентний полярний зв’язок: НВr, СО2, CO, NO2, NH3, NF3, OF2;

в) йонний зв’язок: Na2O, СаО, K3N, MgF2.

25. а) атомні кристалічні ґратки: С(алмаз);

б) йонні кристалічні ґратки: CaBr2, СuО, NaNO3, Fe2(SO4)3;

в) молекулярні кристалічні ґратки: О2, Вr2, НСl, СО2, Н2О.

26. Атомні кристалічні ґратки.

27. Молекулярні кристалічні ґратки.

28. Йонні кристалічні ґратки. Речовина є нелеткою і не має запаху.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).