ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

§ 16. Окисники й відновники

Контрольні запитання (с. 98)

184. а) атоми хімічних елементів, що перебувають у вищому ступені окиснення, можуть бути тільки окисниками, оскільки вони здатні лише приймати електрони;

б) атоми елементів в нижчому ступені окиснення можуть бути тільки відновниками, оскільки вони можуть тільки віддавати електрони;

в) за проміжного ступеня окиснення атоми хімічних елементів можуть виявляти і окисні, і відновні властивості, оскільки здатні як приєднувати, так і віддавати електрони.

185. Речовини, що виявляють сильні окисні властивості: типові неметали (галогени, кисень, сірка), а також деякі складні речовини, що містять хімічні елементи у високих ступенях окиснення (+5...+7): H2SO4, HNO, КМnО4, К2Сr2О7 оскільки вони здатні приєднувати електрони.

Речовини, що виявляють сильні відновні властивості: прості речовини (метали та деякі неметали (водень, вуглець)), а також сполуки неметалічних елементів у нижчих ступенях окиснення (-4...-1): H2S, NH3, НI, СН4 тощо, оскільки вони здатні легко віддавати електрони.

186. Найбільшу активність виявляють елементи в найвищому або в найнижчому ступені окиснення.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 99)

187. а) ні, оскільки він має найбільшу електронегативність і жоден елемент не може його окиснити; б) так, оскільки він може віддавати зайвий електрон, і не здатний більше приймати інших; в) так, оскільки він може віддавати електрон зовнішнього рівня; г) ні, оскільки він вже втратив електрон зовнішнього рівня електронної оболонки і не здатен віддавати інші.

188. Флуор має найбільші значення електронегативності. Оксиген посідає друге місце. З простих речовин тільки окисником може бути лише фтор. Тільки відновниками можуть бути метали.

189. а) NаН- - атом Гідрогену може бути тільки відновником, Н20 - як відновником, так і окисником, Н+Сl - тільки окисником;

б) N-3H3 - атом Нітрогену може бути тільки відновником, N-2O - як відновником, так і окисником, HN+5O3 - тільки окисником;

в) H2S-2 - атом Сульфуру може бути тільки відновником, S+4O2 - як відновником, так і окисником, H2S+6O4 - тільки окисником;

г) НCl- - атом Хлору може бути тільки відновником, Сl20 - як відновником, так і окисником, НСl+7О4 - тільки окисником;

д) Сr0 - атом Хрому може бути тільки відновником, Сr+3Сl3 - як відновником, так і окисником, Сr+6О3 - тільки окисником;

е) Мn0 - атом Мангану може бути тільки відновником, Мn+4О2 - як відновником, так і окисником, КМn+7О4 - тільки окисником.

192. WO3 + 3H2 → W + 3H2O, окисником є Вольфрам;

Сr2О3 + 3Н2 → 2Сr + 3Н2О, окисником є Хром;

ТіО2 + 2Н2 → Ті + 2Н2О, окисником є Титан.

193. Fe2O3 + 3С → 2Fe + 3СО, Ферум - окисник, Карбон - відновник;

Fe2O3+ 3Н2 → 2Fe + 3Н2О, Ферум - окисник, Гідроген - відновник;

Fe2O3+ 2Al → 2Fe + Аl2О3, Ферум - окисник, Алюміній - відновник.

194. В цій реакції Алюміній є окисником, оскільки він приймає електрони від Натрію, а Натрій - є відновником:

АlВr3 + 3Na = 3NaBr + Al;

Бром в реакції не змінює ступінь окиснення, вона залишається сталою: -1.

В цій реакції Бром є відновником, оскільки він віддає електрони Хлору, а Хлор є окисником:

2АlВr3 + 3Сl2 = 2АlСl3 + 3Вr2

Алюміній не змінює ступінь окиснення, вона залишається сталою: +3.

195. Плюмбум(II) сульфід перетворюється на білий плюмбум(II) сульфат за рівнянням:

PbS + 4Н2О2 → PbSO4 + 4Н2О

Для відбілювання виробів зі срібла такий спосіб застосовувати неможна.

196. У забрудненому повітрі - зокрема в тому, що містить гідроген сульфід. Наслідком взаємодії срібла з цією речовиною є утворення на поверхні срібного виробу чорної плівки арґентум(І) сульфіду. Рівняння реакції:

4Ag + О2 + 2H2S → 2Ag2S↓ + 2Н2О

197. Використання окисно-відновних процесів у побуті й промисловості:

  • добування енергії з палива;
  • окисно-відновні процеси в батарейках та акумуляторах;
  • покриття поверхні виробів тонким шаром металу (гальванопластика);
  • процеси добування металів (відновлення з руд заліза, міді, свинцю та інших);
  • хімічні аналізи деяких речовин (визначення концентрації йонів Феруму та Хрому, вмісту вітаміну С у фруктах та ін.);
  • виробництво азотних добрив;
  • виробництво вибухових речовин та ін.
Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.