ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

§ 15. Окисно-відновні реакції

Контрольні запитання (с. 94)

175. Окисно-відновні реакції - реакції, у яких хоча б один хімічний елемент змінює свій ступінь окиснення. Приклади ОВР у природі: дихання, фотосинтез, горіння. Приклади ОВР в побуті: горіння газу в кухонній плитці, приготування їжі, прання, корозія металічних виробів.

176. Окисник - це частинка (молекула, атом або йон), що приєднує електрони. Відновник - це частинка (молекула, атом або йон), що віддає електрони. Окиснення - це процес віддачі електронів атомом (йоном) з підвищенням ступеня окиснення. Відновлення - це процес приєднання електронів атомом (йоном) зі зниженням ступеня окиснення.

177. Окиснення не завжди є горінням, оскільки горіння відбувається швидко, з виділенням помітної кількості тепла та світла. Натомість окиснення може відбуватися повільно, з набагато менш помітним виділенням тепла і без виділення світла. Але будь-який процес горіння можна назвати окисненням.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 94 )

179. а) N - відновник, О - окисник; б) Mg - відновник, N - окисник; в) Вr - відновник, Сl - окисник; г) Fe - відновник, Сu - окисник; д) К - відновник, Н - окисник; е) О - відновник, N - окисник; є) Fe - відновник, Н - окисник; ж) Р - відновник; Сl - окисник.

180. а) - 1е-, окиснення; б) + 2е-, відновлення; в) + 3е-, відновлення; г) - 4е-, окиснення; д) + 4е-, відновлення; е) + 5-, відновлення; є) + 3е-, відновлення; ж) - 6е-, окиснення; з) - 5е-, окиснення; и) - 2е-, окиснення; і) - 2е-, окиснення; к) + 8е-, відновлення.

181. Значення ОВР у природі: процес фотосинтезу, обмін речовин і енергії в клітинах, горіння, гниття, бродіння. Значення ОВР у побуті та техніці: корозія металічних виробів, добування енергії, гальванопластика, добування металів, хімічний аналіз деяких речовин, виробництво азотних добрив та вибухових речовин.

182. Відновником буде Алюміній, а окисником — Арґентум.

Рівняння, що відповідає процесу потемніння срібла:

183. Вільні радикали - окисники, антиоксиданти - відновники.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).