ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

§ 9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

Контрольні запитання (с. 54)

100. Кислоти - це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку. Основи - електроліти, що дисоціюють на катіони металічного елемента та гідроксид-аніони. Солі - електроліти, що дисоціюють на катіони металічного елемента й аніони кислотного залишку.

101. Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто, у кілька стадій:

перша стадія: H2SO4 → Н+ + HSO4-

друга стадія: HSO4- ↔ Η++ SO42-

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 54)

102. Три йони Гідрогену.

103. 1 стадія: Н2СO3 Н+ + НСO3-(катіон Гідроген-іон та аніон гідрокарбонат-іон)

2 стадія: НСО3- ↔ Н+ + СО32- (катіон Гідроген-іон та аніон карбонат-іон)

НВr ↔ Н+ + Вr- (катіон Гідроген-іон та аніон бромід-іон)

HNO2 ↔ Н+ + NO2-(катіон Гідроген-іон та аніон нітрит-іон)

104. Двоосновні кислоти дисоціюватимуть у дві стадії:

H2СО3, H2S, H2SO3.

Рівняння реакцій:

1 стадія: Н2СО3 → Н+ + НСО3-

2 стадія: НСО3- ↔ Н+ + СО32-

1 стадія: H2S → Н+ + HS-

2 стадія: HS- ↔ Н+ + S2-

1 стадія: H2SO3 → Н+ + HSO3-

2 стадія: HSO3- ↔ Н+ + SO32-

105. Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2ΝΟ32-

AlCl3 → Al3+ + 3Cl-

BaBr2 → Ba2+ + 2Br-

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

106. a) NaCl → Na+ + Cl-

б) Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

в) FeCl3 → Fe3+ + 3Cl-

г) Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

107. a) Na2+S-2 — натрій сульфід, Na2+SO42- - натрій сульфат, Mg2+SO42- - магній сульфат, Na3+PO43+ - натрій ортофосфат, Аl3+РО42- - алюміній ортофосфат;

б) Na+HSO4- - натрій гідросульфат, Mg2+(HSO4)2- - магній гідросульфат, Са2+НРО4- - кальцій гідрофосфат, Na+OH-- натрій гідроксид, Ва2+(ОН)2- - барій гідроксид.

108. Калій гідроксид: КОН → К+ + ОН-; барій сульфід: BaS ↔ Ва2+ + S2-;

ферум(ІІІ) нітрат: Fe(NO3)3 → Fe3+ + 3NO3-;

магній хлорид: MgCl2 → Mg2+ + 2Сl-;

алюміній сульфат: Al2(SO4)3 → 2Аl3+ + 3SO42-.

109. Са(ОН)2 ↔ Са2+ + 2ОН-

110. Неелектроліти: Са, Fe2O3, СО2, Р2О5, Н2О.

Електроліти: НСl, Cr2(SO4)2, Mg(OH)2, Sr(OH)2, Sr(NO3)2.

Рівняння дисоціації:

НСl → Н+ + Сl-

Cr2(SO4)3 → 2Cr3+ + 3SO42-

Mg(OH)2 ↔ Mg2+ + 2OH-

Sr(OH)2 → Sr2+ + 2ОH-

Sr(NO3)2 → Sr2+ + 2NO3-

111. 2 моль.

112. FeSO4 → Fe2+ + SO42-.

Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO42-.

Солі різняться кількістю сульфатних груп - відповідно до валентності феруму в сполуках.

113. a) MgSO4 → Mg2+ + SO42-

б) АlСl3 → Al3+ + 3Сl-

в) Na3PO4 → 3Na+ + РО43-

г) Al2(SO4)3 → 2Аl3+ + 3SO42-

114. KNO3 та MgSO4, Mg(NO3)2 та K2SO4.

115. CrCl3 → Cr3+ + 3Cl-

BaCl2 → Ba2+ + 2Сl-

Перша стадія: MgOHCl → MgOH+ + Cl-

Друга стадія: MgOH+ ↔ Mg2+ + OH-

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).