ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 7 клас

§ 4. Речовини та їхні фізичні властивості

Лабораторний дослід № 1 (с. 39-40)

Тема: Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

Мета: навчитися описувати фізичні властивості речовин, порівнювати речовини за фізичними властивостями.

Обладнання: штатив для пробірок, шпатель, пробірки.

Реактиви: зразки міді, заліза, кухонної солі, вода, цукор, пісок, алюміній, мідний купорос.

Правила безпеки:

  • при виконанні дослідів використовуйте невеликі кількості реактивів;
  • остерігайтеся потрапляння реактивів на одяг, шкіру та в очі.

Звіт з проведення досліду:

1. Вивчення зразків виданих речовин

Мідь (Сu) — тверда, червонуватого кольору, має металічний блиск. Добре проводить електричний струм та теплоту. Не має запаху. Густина ρ = 8,96 г/см3. Температура плавлення Тпл = 1083 °С, температура кипіння Ткип = 2543 °С.

Залізо (Fe) — тверде, сірого кольору з металічним блиском. Добре проводить електричний струм та теплоту. Не має запаху. Густина ρ = 7,87 г/см3. Температура плавлення Тпл = 1539 °С, температура кипіння Ткип = 2870 °С.

Кухонна сіль (NaCl) — тверда. Має вигляд безбарвних кристалів, які в масі за рахунок заломлення світла здаються білими. Солона на смак, не має запаху. Густина ρ = 2,17 г/см3. Температура плавлення Тпл = 801 °С, температура кипіння Ткип = 1465 °С.

Вода (Н2О) — рідина. Прозора, безбарвна, не має запаху та смаку. Погано проводить електричний струм. Погано проводить теплоту. Густина ρ = 1,0 г/см3. Температура плавлення Тпл = 0 °С, температура кипіння Ткип = 100 °С.

Цукор (С12Н22О11) — твердий. Має вигляд безбарвних кристалів, які в масі за рахунок заломлення світла здаються білими. Солодкий на смак, не має запаху. Густина ρ = 1,59 г/см3. Температура плавлення Тпл = 185 °С, температури кипіння не має, розкладається.

Пісок (SiO2) — твердий, складається з дрібних окремих частинок жовтуватого кольору (дані щодо фізичних властивостей піску в додатку 1 не наведені, за іншими довідковими даними, густина сухого піску ρ = 1,5 г/см3, температура плавлення Тпл = 1710 °С).

Алюміній (Аl) — твердий. Біло-сірого кольору, на зрізі має металічний блиск, але поступово тьмяніє внаслідок окислення киснем повітря. Добре проводить електричний струм та теплоту. Густина ρ = 2,7 г/см3. Температура плавлення Тпл = 660 °С, температура кипіння Ткип = 2500 °С.

Мідний купорос (CuSO4 • 5H2O) — твердий. Має вигляд кристалів блакитного кольору. Не має температури плавлення та кипіння, розкладається.

2. Розчинність у воді

Мідь, залізо, алюміній, пісок не розчиняються у воді.

Мідний купорос добре розчиняється (утворює розчин блакитного кольору).

Кухонна сіль та цукор також добре розчиняються у воді (утворюють безбарвні розчини).

3. Порівняння фізичних властивостей речовин

Порівняльна таблиця (частина 1)

Характеристика речовин

Речовина

Мідь

Залізо

Алюміній

Вода

Агрегатний стан

тверде тіло

тверде тіло

тверде тіло

рідина

Металічний блиск

є

є

є

немає

Колір

червоний

сірий

біло-сірий

безбарвна

Запах

немає

немає

немає

немає

Електропровідність

добре проводить електричний струм

добре проводить електричний струм

добре проводить електричний струм

погано проводить електричний струм

Теплопровідність

добре проводить тепло

добре проводить тепло

добре проводить тепло

погано проводить тепло

Твердість

пластична

пластичне

пластичний

рідка

Розчинність у воді

нерозчинна

нерозчинне

нерозчинний

Густина

8,96 г/см3

7,87 г/см3

2,7 г/см3

1 г/см3

Температура кипіння

2543 °С

2870 °С

2500 °С

100 °С

Температура плавлення

1083 °С

1539 °С

660 °С

0 °С

Порівняльна таблиця (частина 2)

Характеристика речовин

Речовина

Кухонна сіль

Пісок

Цукор

Мідний купорос

Агрегатний стан

тверде кристалічне тіло

тверде кристалічне тіло

тверде кристалічне тіло

тверде кристалічне тіло

Металічний блиск

немає

немає

немає

немає

Колір

безбарвні кристали, в маси здаються білими

жовтуватий

безбарвні кристали, в маси здаються білими

блакитні кристали

Запах

немає

немає

немає

немає

Електропровідність

в сухому стані не проводить електричний струм, розчини і розплави кухонної солі добре проводять електричний струм

не проводить електричний струм

не проводить електричний струм

в сухому стані не проводить електричний струм, розчин мідного купоросу добре проводить електричний струм

Теплопровідність

погано проводить тепло

погано проводить тепло

погано проводить тепло

погано проводить тепло

Твердість

крихка

крихкий

крихкий

крихкий

Розчинність у воді

добре розчиняється у воді

нерозчинний

добре розчиняється у воді

добре розчиняється у воді

Густина

2,17 г/см3

1,5 г/см3

1,59 г/см3

2,28 г/см3

Температура кипіння

1465 °С

Температура плавлення

801 °С

1710 °С

185 °С

4. Висновок:

1. Речовини мають певні ознаки — фізичні властивості.

2. Кожна речовина має свій власний набір фізичних властивостей: колір, запах, смак, температура плавлення, температура кипіння, густина, здатність проводити електричний струм і теплоту, розчинність у воді, пластичність тощо.

3. Фізичні властивості речовин зумовлені їхнім складом.

4. Агрегатний стан речовин буває твердим, рідким та газоподібним залежно від температури. Ці стани розрізняються за здатністю стискатися і здатністю текти.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 41-42)

1. А) рідина з густиною 1 г/см3, погано проводить електричний струм.

2. Речовини: Б) скло; В) вода; Д) залізо; Є) алюміній.

Тіла: А) ножиці; Г) зошит; Е) ложка.

3. А) кольором, густиною, масою, здатністю проводити електричний струм і теплоту;

Б) можуть різнитися об’ємом, що займають у просторі, а також масою за умови, що їхній об’єм різний.

4. Дані про фізичні властивості алюмінію, кухонної солі, цукру та їх порівняння наведено у відповідях до завдань № 1 та № 3 лабораторного досліду № 1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин».

5. На відміну від інших металів, залізо магнітиться. Його можна розпізнати за здатністю притягуватися до магніту.

6. Порівняння фізичних властивостей речовин.

А) вода та оцтова кислота:

Характеристика речовин

Речовина

Вода

Оцтова кислота

Агрегатний стан

рідина

рідина

Металічний блиск

немає

немає

Колір

безбарвна

безбарвна

Запах

немає

різкий характерний запах

Електропровідність

погано проводить електричний струм

погано проводить електричний струм

Теплопровідність

погано проводить тепло

погано проводить тепло

Твердість

рідка

рідка

Розчинність у воді

добре розчиняється у воді

Густина

1 г/см3

1,05 г/см3

Температура кипіння

100 °С

118 °С

Температура плавлення

0 °С

17 °С

Б) крейда та графіт:

Характеристика речовин

Речовина

Крейда

Графіт

Агрегатний стан

тверде тіло

тверде тіло

Металічний блиск

немає

має металічний блиск

Колір

білий

темно-сірий

Запах

немає

немає

Електропровідність

погано проводить електричний струм

добре проводить електричний струм

Теплопровідність

погано проводить теплоту

добре проводить теплоту

Твердість

крихкий

крихкий, досить м’який

Розчинність у воді

нерозчинна у воді

нерозчинний у воді

Густина

2,71 г/см3

2,27 г/см3

Температура кипіння

Температура плавлення

4000 °С

В) мідь і алюміній: дані про фізичні властивості міді й алюмінію та їх порівняння наведено у відповідях до завдань № 1 та № 3 лабораторного досліду № 1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин».

7. Розрізнення речовин:

а) сіль від цукру можна розрізнити за смаком: сіль — солена, цукор — солодкий.

б) мідь від золота можна розрізнити за кольором: мідь має червонуватий колір з металічним блиском, золото — жовтий колір з металічним блиском.

в) пісок від заліза можна відрізнити за магнітними властивостями: залізо притягується магнітом, а пісок — ні.

8. Тіла, речовини і матеріали

Тіло

Матеріал

Речовина

склянка

скло

сковорідка

залізо

стілець

деревина

целюлоза

зошит

целюлоза

авторучка

пластмаса

9.а) тверде тіло → рідина, плавлення;

б) газ → рідина, конденсація;

в) тверде тіло → газ, сублімація;

г) рідина → тверде тіло, кристалізація;

д) рідина → газ, випаровування.

10. а) мідь добре проводить електричний струм;

б) золото не піддається корозії, вироби з нього можуть зберігатися неушкодженими тривалий час;

в) ванілін має приємний запах і надає його кондитерським виробам;

г) алюміній має високу пластичність, здатний витягуватися у тонкий дріт або плівку;

д) графіт крихкий, досить м’який (ніготь залишає на ньому слід) і здатний, злущуючись, залишати темний слід на папері.

11. Хоча скло, бронза і граніт є твердими за звичайних умов речовинами, пам’ятники виготовляють саме з бронзи або граніту, а не зі скла, тому що скло крихке, розбивається від ударів і внаслідок цього недовговічне. Бронза і граніт набагато міцніші.

І залізо, і свинець — метали. Але цвяхи виготовляють саме з заліза, тому що свинець м’який і пластичний метал.

12. Фізичні й хімічні властивості речовин залежать від їхнього якісного та кількісного складу, тобто від того, скільки атомів і яких елементів входить до складу їхніх молекул і як вони сполучені між собою. Властивості різних хімічних елементів залежать, у свою чергу, від будови їхніх атомів (кількості електронів, розподілу їх за рівнями).

Властивості деяких речовин можуть бути схожими, якщо вони мають подібну будову. Наприклад, метали за звичайних умов тверді (виняток — ртуть), сірі або білі (винятки — золото, мідь), мають металічний блиск.

Іноді окремі подібні властивості можуть мати і зовсім різні речовини: наприклад, кухонна сіль і цукор добре розчиняються у воді і мають вигляд безбарвних кристалів. Але вони різняться за смаком (цукор — солодкий, сіль — солена) і температурами плавлення (у цукру 185 °С, у кухонної солі — 800 °С).

Дві різні речовини не можуть бути подібними за всіма властивостями.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2015) і тут (Рос. мова. 2015).