ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 7 клас

§ 22. Вода

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 153)

1. Річкова, кринична та тала вода мають різні смаки, оскільки вони містять різну кількість розчинених речовин, переважно різні солі. Найбільше їх містить річкова вода, менше — кринична і найменше — тала. Вона і є найбільш чистою з хімічної точки зору, тому що утворюється з атмосферних опадів, а ті — у свою чергу — з води, що випарилася (пригадай метод розділення сумішей — випарювання, або дистиляцію).

2. Пляшка з водою на морозі трісне внаслідок розширення води, що перетворюється на лід. При замерзанні вода розширюється внаслідок іншого (більш упорядкованого) розташування молекул, за якого розмір пустот між молекулами зростає. Густина рідкої води 1000 кг/м3, густина льоду 917 кг/м3.

Ти можеш переконатися, що густина льоду менша за густину рідкої води, у спостереженні: льодові крижини не тонуть, а плавають по її поверхні.

3. Чиста вода має високу теплоємність (повільно нагрівається й повільно остигає) і погано проводить теплоту.

4. Ні, не могло б, оскільки:

  • вода є середовищем для протікання багатьох біохімічних реакцій;
  • є розчинником для багатьох органічних і неорганічних речовин, які інакше не могли б проникнути всередину клітини;
  • завдяки водневим зв’язкам між молекулами залишається рідкою за температури від 0 °С до 100 °С;
  • оскільки густина льоду менша за густину води, вода у водоймах замерзає зверху, а не знизу; шар поверхневого льоду дозволяє мешканцям водойм вижити в зимовий період.
Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2015) і тут (Рос. мова. 2015).