ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 7 клас

§ 16. Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 120-122)

1. а) 2Н — два атоми Гідрогену, О — один атом Оксигену, 4Fe — чотири атоми Феруму, 3Са — три атоми Кальцію, 5N — п’ять атомів Нітрогену;

б) О2 — одна молекула кисню, 5О2 — п’ять молекул кисню, 6O — шість атомів Оксигену, О3 — одна молекула озону, 2О3 — дві молекули озону;

в) 3Н2О — три молекули води, 5Н2 — п’ять молекул водню, 2СО2 — дві молекули вуглекислого газу (карбон(ІV) оксиду), 5С — п’ять атомів Карбону, 3О2 — три молекули кисню.

2. N2 + 3H2 2NH3

3. a) S + O2 SO2

Fe + S → FeS

N2 + 3F2 → 2NF3

б) 2Al + 3Br2 → 2AlBr3

3Pb + 2O2 → Pb3O4

4FeO + O2 2Fe2O3

в) 2SO2 + O2 → 2SO3

4 Li + O2 → 2Li2O

4Fe + 32O → 2Fe2O3

г) 2BaO2 → 2BaO + O2

2H2O2 → 2H2O + O2

2N2O5 4NO2 + O2

д) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

PbCl2 + Na2S → PbS↓ + 2NaCl

e) Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

4. a) 2H2 + O2 → 2H2O

б) 2Fe + 6H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3H2

в) С12Н22О11 → 12C + 11H2O

5. 2Li + 2H2O → 2LiOH + H2

6. 2Na + Cl2 → 2NaCl

7.

8.

9. a) 2Fe + O2 → 2FeO

б) 2Ag + S → Ag2S

в) 3Са + 2P → Ca3P2

г) 4Al + 3O2 → 2Al2O3

д) 4P + 5O2 → 2P2O5

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2015) і тут (Рос. мова. 2015).