ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 7 клас

§ 13. Валентність

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 95-96)

1. В) Mg, Ва, Са, О.

6. A) AlH3; Б) CS2; В) P2O5; Г) ZnBr2; Д) CF4; E) FeO; Є) ClO2; Ж) Cu2O; З) AuCl3.

8. Графічні формули сполук:

Відповідь: уміст Феруму більший у ферум(II) оксиді.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2015) і тут (Рос. мова. 2015).