ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 7 клас

§ 9. Хімічні формули речовин

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 72)

1. В) вуглекислий газ.

2. Вимова формул:

 • О2 (кисень) — о два;
 • Н2 (водень) — аш два;
 • Fe (залізо) — ферум;
 • СаСО3 (крейда, мармур) — кальцій це о три;
 • NaNO3 (натрієва селітра) — натрій ен о три;
 • Na2CO3 (сода) — натрій два це о три;
 • Н2О2 (перекис водню) — аш два о два;
 • H2SO4 (сульфатна кислота) — аш два ес о чотири;
 • CaSO4 (гіпс) — кальцій ес о чотири;
 • Н2С2О4 (щавлева кислота) — аш два це два о чотири;
 • С6Н12О6 (глюкоза) — це шість аш дванадцять о шість;
 • КМnО4 (марганцівка) — калій манган о чотири;
 • К2СО3 (поташ) — калій два це о три;
 • Са(ОН)2 (гашене вапно) — кальцій о аш двічі.

3. А) азот N2; Б) сірка S8; В) природний газ (метан) СН4; Г) питна сода NaHCO3.

4. Na2SiO3.

5. A) H2SO4; Б) CuO; В) РbСО3; Г) Сu(ОН)2; Д) Ag2O; E) Al2(SO4)3.

6. Вода Н2О, сахароза С12Н22О11, сечовина CO(NH2)2, кухонна сіль NaCl, кварц SiO2, вуглекислий газ СО2.

7. Якісний та кількісний склад речовин:

 • a) H2S — якісний склад: складається з двох елементів — Гідрогену та Сульфуру; кількісний склад: два атоми Гідрогену і один атом Сульфуру;
 • б) КСlО3 — якісний склад: складається з трьох елементів — Калію, Хлору та Оксигену; кількісний склад: один атом Калію, один атом Хлору і три атоми Оксигену;
 • в) Н3РО4 — якісний склад: складається з трьох елементів — Гідрогену, Фосфору та Оксигену; кількісний склад: три атоми Гідрогену, один атом Фосфору, чотири атоми Оксигену;
 • г) Аl2О3 — якісний склад: складається з двох елементів — Алюмінію та Оксигену; кількісний склад: два атоми Алюмінію, три атоми Оксигену;
 • д) CuSO4 — якісний склад: складається з трьох елементів — Купруму, Сульфуру та Оксигену; кількісний склад: один атом Купруму, один атом Сульфуру і чотири атоми Оксигену;
 • е) Fe(OH)3 — якісний склад: складається з трьох елементів — Феруму, Оксигену та Гідрогену; кількісний склад: один атом Феруму, три атоми Оксигену, три атоми Гідрогену.

8. Кількість атомів у формульних одиницях;

 • a) Fe3O4 — три атоми Феруму, чотири атоми Оксигену, загальна кількість атомів — 7;
 • б) Са3(РО4)2 — три атоми Кальцію, два атоми Фосфору, вісім атомів Оксигену, загальна кількість атомів — 13;
 • в) Аl(OН)3 — один атом Алюмінію, три атоми Оксигену, три атоми Гідрогену, загальна кількість атомів — 7;
 • г) Fe2(SO4)3 — два атоми Феруму, три атоми Сульфуру, дванадцять атомів Оксигену, загальна кількість атомів — 17;
 • д) CaSO4 — один атом Кальцію, один атом Сульфуру, чотири атоми Оксигену, загальна кількість атомів — 6;
 • е) NH4NO3 — два атоми Нітрогену, чотири атоми Гідрогену, три атоми Оксигену, загальна кількість атомів — 9.

9. С6Н12О6 — якісний склад: до складу глюкози входить три елементи — Карбон, Гідроген і Оксиген. Кількісний склад: кожна молекула містить шість атомів Карбону, дванадцять атомів Гідрогену, шість атомів Оксигену. На один атом Карбону припадає один атом Оксигену та два атоми Гідрогену.

10. Співвідношення кількості атомів Кальцію та Хлору у формулі структурної одиниці хлористого кальцію становить 125 : 250, або 1 : 2. Таким чином, формула структурної одиниці хлористого кальцію СаСl2.

11. Одна молекула чадного газу CO містить два атоми: один атом Карбону і один атом Оксигену. Кожна структурна одиниця Fe2O3 містить п’ять атомів: два атоми Феруму та три атоми Оксигену; в чотирьох формульних одиницях Fe2O3 загальна кількість атомів складає 4 • 5 = 20. Обчислимо кількість молекул чадного газу, що містять так само 20 атомів: 20 : 2 = 10.

Таким чином, 10 молекул чадного газу CO містять стільки ж атомів, як і чотири формульні одиниці ферум(ІII) оксиду Fe2O3.

12. Озон: до складу речовини входить лише один елемент — Оксиген. Кожна молекула складається з трьох атомів Оксигену, молекулярна формула О3.

Фізичні властивості: блакитний газ з різким характерним запахом. Температура кипіння Ткип = -111,9 °С, в рідкому стані — темно-фіолетового кольору. Температура плавлення Тпл = -197,2 °С, у твердому стані — чорного кольору з фіолетовим блиском. В 10 раз краще, ніж кисень, розчиняється у воді.

Використання: для стерилізації медичних засобів, для отримання багатьох речовин у лабораторії та промисловості (як окиснювач), для відбілювання паперу, для очищення масел, для очищення повітря від мікроорганізмів (озонування), для дезінфекції приміщень та одягу, для озонування розчинів у медицині.

Гліцерол: до складу речовини входить три елементи — Карбон, Гідроген та Оксиген. Кожна молекула містить три атоми Карбону, вісім атомів Гідрогену, три атоми Оксигену. Формула гліцеролу С3Н5(ОН)3.

Фізичні властивості: прозора, безбарвна, без запаху, дуже густа (ρ = 1,261 г/см3), в’язка, сиропоподібна, важча за воду і неотруйна, солодкувата на смак гігроскопічна рідина. Замерзає за температури Тпл = -46,5 °С.

Використання: завдяки гігроскопічності гліцерол використовується у парфумерії та фармації як зм’якшувальний засіб, основа для мазей, добавка до мила, у харчовій промисловості — як добавка до напоїв. У шкіряному виробництві та текстильній промисловості гліцерол використовують для обробки пряжі та шкіри, щоб надати їм м’якості, еластичності. Також його застосовують для виробництва синтетичних смол і вибухових речовин, наприклад, нітрогліцеролу. Нітрогліцерол використовується для виготовлення динаміту. Спиртовий розчин нітрогліцеролу має судинорозширювальну дію. Його використовують як ліки при захворюванні серця.

Оцтова кислота: до складу речовини входить три елементи — Карбон, Оксиген та Гідроген. Кожна молекула містить два атоми Карбону, два атоми Оксигену та чотири атоми Гідрогену. Формула оцтової кислоти СН3СООН.

Фізичні властивості: безбарвна гігроскопічна рідина з різким запахом, кисла на смак. Густина оцтової кислоти ρ = 1,05 г/см3. Добре розчиняється у воді. Температура кипіння Ткип = 118,1 °С. При замерзанні, за температури Тпл = 16,6 °С, чиста оцтова кислота перетворюється на прозорі кристали (льодяну оцтову кислоту). Використання: в хімічній промисловості її використовують для виробництва пластичних мас, різних барвників, лікарських речовин, штучного волокна (ацетатного шовку), незаймистої кіноплівки та ін. Як протраву при фарбуванні тканин застосовують солі оцтової кислоти — алюмінієві, хромові та залізні. Солі оцтової кислоти використовують також для боротьби зі шкідниками сільського господарства. Оцтову кислоту вживають як приправу до їжі, а також для консервування овочів.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2015) і тут (Рос. мова. 2015).