ГДЗ до підручника «Біологія» І.Ю. Костікова. 6 клас

Тема 1. Клітина

§ 5. Мікроскоп та дослідження клітини

Контрольні запитання (с. 17)

1. Англійський учений Роберт Гук у 1665 році.

2. Голландський натураліст Антоні Ван Левенгук.

3. 1) Всі тварини і рослини складаються з клітин.

2) Ростуть і розвиваються рослини і тварини шляхом виникнення нових клітин.

3) Клітина є найменшою одиницею живого, і позаклітинного життя не існує.

4) Клітини різних організмів загалом подібні за будовою.

Завдання (с. 18)

Всі рослини та тварини складаються з клітин.

Бактерії теж складаються з клітин, але більш простої будови (вони не мають клітинного ядра та більшості органел). Спільне між рослиною і людиною: побудовані з клітин, що мають спільні риси (наявність ядер, цитоплазми, мітохондрій, апарату Гольджі, ендоплазматичної сітки, рибосом), виявляють ознаки живого (дихають, живляться, виділяють речовини, розмножуються, реагують на впливи). Рослини та людина — живі організми, мають клітинну будову, подібний хімічний склад, їм властивий обмін речовин, живлення, дихання, секреція, ріст, розмноження, розвиток, подразливість, адаптація, спадковість, мінливість.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2014) і тут (Рос. мова. 2014).