ГДЗ до підручника «Біологія» І.Ю. Костікова. 6 клас

§ 26. Будова і функції пагона

Контрольні запитання (с. 116)

1. Пагін — це осьовий орган вищих рослин, що складається зі стебла, листків та бруньок і здатний до верхівкового росту. У ході еволюції пагін сформувався як орган пристосування до життя в наземному середовищі, який викопує функції живлення — фотосинтезу і утворення генеративних органів. У процесі пристосування до найбільш інтенсивного фотосинтезу пагін виявився розчленованим па циліндричні осьові органи — стебло з функціями утримання і проведення речовин та плоскі бічні органи з обмеженим ростом — листки, які забезпечують можливість найбільшого контакту рослин з повітряним середовищем і поглинання світлової енергії.

2. Брунька — зародковий пагін з дуже вкороченими міжвузлями, що перебуває в стані відносного спокою. Вона складається із короткої зачаткової осі (стебла) з конусом наростання па верхівці, листкових зачатків або зачаткових репродуктивних органів (квіток, суцвіть). Брунька дає початок дорослому пагону.

3. Бруньки класифікують за будовою:

Закриті, що вкриті захисними лусками. Відкриті (голі), в яких покривні луски відсутні.

За розміщенням на стеблі:

Верхівкові, що розміщені на верхівці стебла, забезпечують ріст пагона або його частин в довжину.

Бічні, які розміщені збоку стебла в пазухах листків, забезпечують галуження та утворення системи пагонів. Бічні бруньки бувають пазушні, які розміщені в пазухах листків; додаткові, які виникають із внутрішніх тканин поза пазухою листка.

За призначенням та внутрішньою будовою:

Вегетативні, з яких утворюються пагони, в ній знаходиться сильно вкорочена вісь — зародок стебла з конусом проростання на верхівці та тісно розташовані зародки листків.

Генеративні, з яких утворюються квітки або суцвіття.

Вегетативно-генеративні або змішані, в яких закладається пагін та зачаткові квітки.

Зимуючі, які знаходяться в стані спокою весь несприятливий для росту рослини період року.

Сплячі бруньки — бруньки, що певний час перебувають у стані спокою, а потім дають нові річні нагони. За рахунок роботи цих бруньок наростання стебла поновлюється після перерви. Сплячі бруньки перебувають довгий час (роки, іноді все життя рослини) у стані спокою. Стимулом для їхнього проростання є значне пошкодження або втрата частини рослини. Вони характерні для дерев'янистих форм.

4. За напрямком росту та розміщенням у просторі стебла бувають прямостоячі, виткі, повзучі, чіпкі.

Завдання (с. 116)

1. 1) Характерні для кореня: Б); В); Е); Є); К).

2) Характерні для пагона: А); Г); Д); Ж); З); І).

2. А) конус наростання пагона складений твірною тканиною; Б) галуження пагона відбувається завдяки бічним брунькам; В) зимуючі бруньки мають брунькові луски, передусім для захисту від висихання; Г) листковий рубець утворюється па листку, після опадання; Д) бічні корені розвиваються із зовнішніх тканин центрального циліндра; Є) пагони різних рослин можуть рости у різних напрямах: вертикально вверх, горизонтально, можуть бути сланкими, чіпкими, закручуватись довкола опори.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2014) і тут (Рос. мова. 2014).