ГДЗ до підручника «Біологія» І.Ю. Костікова. 6 клас

§ 14. Різноманітність та значення бактерій у природі

Контрольні запитання (с. 58)

1. Деякі бактерії дихають киснем, використовуючи його для окислення органічних речовин і отримання енергії для життєдіяльності. Такі бактерії називаються аеробними. Інші бактерії отримують енергію в результаті бродіння, тобто безкисневого розщеплення органічних речовин. їх називають анаеробними. Є й такі бактерії, які можуть в залежності від умов дихати киснем або ж обходитися без нього.

2. Паразитизм — використання органічних речовин хазяїна зі спричиненням хвороб або навіть загибелі. Взаємовигідний симбіоз — співіснування бактерії і хазяїна з отриманням взаємної користі.

3. Бульбочкові бактерії розвиваються у коренях бобових рослин (гороху, квасолі, люцерни, конюшини) і забезпечують рослину необхідними сполуками Нітрогену, виконуючи роль живих азотних добрив. Натомість, від хазяїна вони отримують частину органічних речовин, які утворює рослина у процесі фотосинтезу.

В кишечнику людини живуть бактерії (наприклад, кишкова паличка), які сприяють процесам травлення, синтезують деякі вітаміни та перешкоджають діяльності хвороботворних мікроорганізмів. Сама ж кишкова паличка в кишечнику людини постійно забезпечена поживними речовинами.

У шлунку корів, овець, кіз, у кишечнику коней також живуть бактерії. Ці тварини споживають багату на клітковину рослинну їжу, але самостійно її перетравлювати не здатні. Цю функцію здійснюють бактерії. Отже, таке співжиття бактерій та травоїдних тварин взаємовигідне: бактерії допомагають тваринам перетравлювати та засвоювати їжу. З іншого боку, вони самі забезпечені поживними речовинами та захищені від несприятливих впливів довкілля.

4. В клітинах ціанобактерій розташовуються сплощені мембранні мішечки, в які вбудовані молекули хлорофілу.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2014) і тут (Рос. мова. 2014).