ГДЗ до підручника «Біологія» І.Ю. Костікова. 6 клас

ГДЗ до підручника «Біологія» І.Ю. Костікова. 6 клас

Вступ. Що таке життя та як його досліджують

§ 1. Ознаки життя

§ 2. Різноманітність життя

§ 3. Основні розділи біології

§ 4. Науковий метод у біології

Тема 1. Клітина

§ 5. Мікроскоп та дослідження клітини

§ 6. Будова мікроскопа

§ 7. Будова клітини

§ 8. Спільні ознаки рослинної і тваринної клітин

§ 9. Відмінні риси будови рослинної і тваринної клітин

§ 10. Поділ клітин

Практична робота № 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним

Практична робота № 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопу

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності

§ 11. Бактерії — найменші одноклітинні організми

§ 12. Шкідливі бактерії

§ 13. Корисні бактерії

§ 14. Різноманітність та значення бактерій у природі

§ 15. Одноклітинні еукаріоти

§ 16. Твариноподібні одноклітинні організми

§ 17. Одноклітинні водорості

§ 18. Губка

§ 19. Багатоклітинні водорості: ульва, хара

Тема 3. Квіткова рослина

§ 20. Будова молодої рослини

§ 21. Основні процеси життєдіяльності квіткової рослини

§ 22. Тканини рослин

§ 23. Основні групи постійних тканин у рослин

§ 24. Будова і функції кореня

§ 25. Кореневі системи. Видозміни кореня

§ 26. Будова і функції пагона

§ 27. Стебло — осьова частина пагона

§ 28. Листок — бічний орган пагона

§ 29. Внутрішня будова листка

§ 30. Видозміни пагона та його частин

§ 31. Вегетативне розмноження рослин

§ 32. Квітка

§ 33. Запилення і запліднення у квіткових рослин

§ 34. Суцвіття

§ 35. Насінина

§ 36. Плід

§ 37. Рухи рослин

Тема 4. Різноманітність рослин

§ 38. Різноманітність водоростей

§ 39. Мохи

§ 40. Плауни і хвощі

§ 41. Папороті

§ 42. Голонасінні

§ 43. Покритонасінні. Дводольні та однодольні покритонасінні

§ 44. Принципи біологічної систематики і різноманітність покритонасінних

§ 45. Екологічні групи і життєві форми рослин

§ 46. Рослинні угруповання

Практична робота № 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин

Практична робота № 4. Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах

Тема 5. Гриби

§ 47. Поняття про гриби та особливості їх живлення

§ 48. Особливості будови грибів. Розмноження

§ 49. Макроскопічні гриби: особливості живлення та роль у природі

§ 50. Отруйні гриби

§ 51. Гриби неїстівні та їстівні

§ 52. Мікроскопічні гриби: дріджі та цвілеві гриби

§ 53. Мікроскопічні гриби, що викликають хвороби рослин

§ 54. Лишайники

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2014) і тут (Рос. мова. 2014).