Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Приклади розв’язання задач на зчеплене успадкування ознак

Задача 1. У томатів високий ріст стебла домінує над карликовим, а кругла форма плода — над грушоподібною. Гени висоти стебла та форми плода розміщені на відстані 20 морганід (20 % кросинговеру). Схрещено гетерозиготну за обома ознаками рослину з карликовою, що має грушоподібні плоди. Яке потомство слід чекати від цього схрещування?

Задача 2. Гладка форма насіння кукурудзи домінує над зморшкуватою; кольорове насіння домінує над білим. Обидві ознаки зчеплені. За схрещування рослин кукурудзи з гладким кольоровим насінням з рослинами, що мають зморшкувате біле насіння, одержали потомство рослин кукурудзи: 4 152 рослини — кольорове гладке насіння; 149 рослин — кольорове зморшкувате насіння; 152 рослини — біле гладке насіння; 4 163 рослини — біле зморшкувате насіння. Визначте відстань між генами.

Задача 3. Здорова жінка має 6 синів. Два з них страждають дальтонізмом, але мають нормальне зсідання крові. Три страждають гемофілією, але мають нормальний зір, а один хворий на дальтонізм і гемофілію. Запишіть генотипи матері й синів. Чому сини здорової жінки мають три різні генотипи?

Задача 4. Унаслідок схрещування самки дрозофіли, дигомозиготної за генами М і N із самцем, який має рецесивні гени m і n, одержано таке розщеплення серед потомства за генотипом: MN : Mn : mN : mn + 47 % : 3 % : 3 % : 47 %. 1. У цьому випадку відбувається зчеплене успадкування чи вільне комбінування генів? 2. Як комбінуються гени в парних хромосомах? 3. Визначте відстань між генами М і N.

Розв’язання — відповідь.

1. У цьому випадку спостерігаємо зчеплене успадкування. Якби гени М і N або m і n містилися в різних хромосомах, то вони б вільно комбінувалися і на кожен ген припадало б розщеплення: 25 % : 25 % : 25 % : 25 %.

Насправді на кожен ген припадає розщеплення: 47 % : 3 % : 3 % : 47 %, тому гени М і N містяться в одній хромосомі та передаються зчепленням. Лише завдяки обміну ділянками хромосом (кросинговеру) можливий обмін генами.

2. Якщо гени М і N містяться в одній хромосомі, то й гени m і n містяться в одній хромосомі. Це дві гомологічні хромосоми, між якими відбувається кросинговер, тому одна гомологічна хромосома має гени М і Ν, а друга — m i n.

3. Хромосома з генам М і N мала загальну кількість змін: 47 + 3 = 50. Цю кількість можна прийняти за 100 %, а 3 становитиме х %:

50 — 100 %

3 — х %

х = 6 % = 6 морганід

Отже, відстань між генами М і N становить 6 морганід.

Задача 5. У дрозофіл ген забарвлення тіла та ген форми крил зчеплені. Чорний колір тіла рецесивний щодо сірого, а короткі крила рецесивні щодо довгих. У лабораторії схрещували сірих довгокрилих самок, гетерозиготних за обома ознаками, із самцями, які мають чорне тіло й короткі крила. У потомстві виявилося 1 394 сірих довгокрилих мух, чорних короткокрилих — 1 418, чорних довгокрилих — 287 і сірих короткокрилих — 288. Визначте відстань між генами.

Розв’язання.

Відстань між генами визначають у морганідах (1 морганіда = 1 % кросинговеру). Відсоток кросинговеру розраховують за кількістю кросоверних особин у потомстві. Для цього використовують таку формулу: