Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Приклади розв’язання задач на взаємодію неалельних генів (полімерію)

Задача 1. Кількість рядів зерен у качані кукурудзи залежить від серії полімерних генів. За відсутності домінантних генів розвивається 8 рядів зерен. Кожний домінантний ген (з будь-якої пари) визначає розвиток двох додаткових рядів зерен. 1. Скільки рядів зерен у качані кукурудзи, яка має генотип A1a1A2a2; A1A1A2A2; а1а1А2а2? 2. Визначте фенотипи гібридів F1 від схрещування двох дигетерозиготних рослин кукурудзи з генотипом А1а1А2а2.

Відповідь. 1. Рослини з генотипом А1а1А2а2 мають 12 рядів зерен; A1A1A2A2 — 16 рядів зерен; а1а1А2а2 — 10 рядів зерен.

2. Серед отриманих гібридів кукурудзи:

16 рядів зерен у качанах матимуть 1/16 рослин або 6,25 %;

14 рядів зерен у качанах матимуть 4/16 рослин або 25 %;

12 рядів зерен у качанах матимуть 6/16 рослин або 37,5 %;

10 рядів зерен у качанах матимуть 4/16 рослин або 25 %;

8 рядів зерен у качанах матимуть 1/16 рослин або 6,25 %.

Задача 2. Умовно обмежимось тим, що різниця в кольорі шкіри людини зумовлена двома парами генів, що незалежно розщеплюються: А1А1А2А2 — чорна шкіра, a1a1a2a2 — біла шкіра. Будь-які три гени (алелі) чорної шкіри дають темне забарвлення, будь-які два — смугляве, один — світле. За генотипом обоє батьків дигетерозиготи — A1a1A2a2. Визначте можливе співвідношення за фенотипом і генотипом серед можливих народжень дітей цієї сім’ї.