Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Некумулятивна полімерія

Гени з однозначною дією можуть визначати і якісні, тобто альтернативні, ознаки. Прикладом може слугувати спадкування оперення ніг у курей.

Від схрещування порід, які мають оперені й неоперені ноги, у F1 з’являються курчата з опереними ногами. У F2 відбувається розщеплення за фенотипом у відношенні 15/16 з опереними ногами і 1/16 з неопереними, тобто спостерігають два фенотипні класи. Очевидно, порода з опереними ногами гомозиготна за двома парами домінантних алелів з однозначною дією (А1А1А2А2), а з неопереними ногами мають генотип а1а1а2а2.

Гібриди F1 мають генотип А1а1А2а2. Домінантні алелі кожного з двох генів діють якісно одночасно, тобто визначають оперення ніг. Тому генотипи А12- (9/16), А12а2 (3/16) та a1a1A2- (3/16) відповідають фенотипу з опереними ногами, а генотип а1а1а2а2 (1/16) — з неопереними.

У наведеному прикладі наявність у генотипі різної кількості домінантних генів однозначної дії не змінює прояву ознаки. Достатньо одного домінантного алеля будь-якого із двох генів, щоб викликати розвиток ознаки. Тому такий тип взаємодії генів отримав назву некумулятивна полімерія.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.