Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Епістаз

При домінуванні дію одного алеля пригнічує інший алель того самого гена: А > а, В > b і т. д. Але існує взаємодія, за якої один ген пригнічується дією іншого, наприклад, А > В, а > В чи b > А і т. д. Таке явище має назву епістаз.

Гени, які пригнічують дію інших генів, називають супресорами, або інгібіторами. Вони можуть бути як домінантними, так і рецесивними. Гени-супресори відомі у тварин, рослин і мікроорганізмів. Зазвичай їх позначають І або S. Епістаз поділяють на два типи: домінантний і рецесивний. Домінантний епістаз — це пригнічення одним домінантним геном дії іншого гена.

Розщеплення 13 : 3

Прикладом епістазу є успадкування забарвлення пір’я в курей. У чистопородних курей, легорнів, є домінантний ген забарвлення С, але він не виявляється завдяки дії такого самого домінантного гена-супресора І (ССII).

Білі чистопородні кури плімутроки мають обидва гени в рецесивному стані (ссіі). При схрещуванні таких особин між собою в F1 відбувається поєднання двох домінантних неалельних генів: гена С, що контролює виявлення забарвлення, та гена І, що пригнічує дію гена С (генотип СсIі). Тому всі гібриди F1 мають біле пір’я.

У F2 чорне пір’я спостерігають в особин, що мають у генотипі ген-супресор у рецесивному стані (ССіі, Ссіі).

Розщеплення 12 : 3 : 1

Розгляд розщеплення на прикладі забарвлення шерсті в собак. Деякі собаки з білим забарвленням шерсті за схрещування із собаками коричневого забарвлення дають у F1 цуценят білого кольору, а в F2 — розщеплення на 12/16 білих, 3/16 чорних, 1/16 коричневих.

Якщо проаналізувати це схрещування окремо за властивостями забарвлення-незабарвлення і чорного-коричневого забарвлення, то можна переконатись, що відсутність забарвлення в F1 домінує над його наявністю, а в F2 спостерігають розщеплення 12 : 4 або 3 : 1. Розщеплення на 3 чорних і 1 коричневий свідчить про те, що чорне забарвлення визначається домінантним геном, а коричневе — рецесивним. Тепер можна позначити інгібітор забарвлення — I, його відсутність — і, чорне забарвлення — А, коричневе — а. Тепер можна легко уявити генотип вихідних форм і гібридів.