Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Приклади розв’язання задач на полігібридне схрещування

Задача 1. Скільки та яких гамет може утворитися у самця морської свинки з чорним хутром, з довгою розетковою шерстю за умови: а) якщо він гомозиготний за всіма ознаками; б) якщо він гомозиготний за першими двома і гетерозиготний за третьою ознакою; в) якщо він гомозиготний за першою, але гетерозиготний за другою і третьою ознаками; г) якщо він гетерозиготний за всіма трьома ознаками. Поясніть це з точки зору цитології.

Задача 2. Гетерозигота (AaBb CcDd) схрещена з рецесивною гомозиготою (aabb ccdd). Визначте кількість типів гамет у цих особин. Яка частина потомства матиме всі чотири домінантні гени? Яка частина потомства матиме всі чотири рецесивних гени?