Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Приклади розв’язання задач на дигібридне схрещування

Задача 1. Плоди томатів бувають червоні й жовті, круглі та грушоподібні. Гени червоних плодів і гени круглої форми плодів домінантні. У зібраному в господарстві врожаю помідорів виявили 36 т помідорів червоної круглої форми і 12 т червоних грушоподібної форми. Яка маса (т) усього врожаю помідорів та яка маса (т) жовтих грушоподібних плодів помідорів, якщо помідори вирощували з гібридного дигетерозиготного насіння?

Задача 2. Чорний безрогий бик — представник чистої лінії — схрещується з червоними рогатими коровами. Якими будуть гібриди? Яким буде потомство F2 від схрещування цих гібридів між собою? Чорна масть і безрогість — ознаки домінантності; причому гени обох ознак перебувають у різних хромосомах.

Задача 3. Від здорових батьків народилася дитина — глухонімий альбінос. Запишіть генотипи батьків і дитини.

Задача 4. У сім’ї, де батьки добре чули та мали один гладке волосся, а інший — кучеряве, народилася глуха дитина з гладким волоссям. Їхня друга дитина добре чула та мала кучеряве волосся. Яка вірогідність появи глухих дітей з кучерявим волоссям у сім’ї, якщо відомо, що ген кучерявого волосся домінує над гладким, глухота — ознака рецесивна, а обидві пари генів містяться в різних хромосомах?